LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้โดยใช้SAMED MODEL

usericon

บทคัดย่อ
        การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้รูปแบบ SAMED MODEL ของโรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพ และปรับปรุงต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) ให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้รูปแบบ SAMED MODEL กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้รูปแบบ SAMED MODEL จำนวน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ S - Stimulate (เปิดฉากด้วยเรื่องสนุก)
ขั้นที่ ๒ A - Arrangement and spelling (ฝึกแจกลูกสะกดคำ) ขั้นที่ ๓ M - More read (อ่านย้ำซ้ำ
จำแน่นอน) ขั้นที่ ๔ E - Exercise write (เขียนลอกคำที่ครูสอน) ขั้นที่ ๕ D - Dictation (ครูบอกก่อน
จึงเขียนตาม) ตามกรอบการดำเนินการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้หาประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน ประเมินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้รูปแบบ SAMED MODEL มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความก้าวหน้า
ผลการดำเนินการ พบว่า
    ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ พบว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๐.๑๘ ส่วนผลการประเมินระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๓.๐๒ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ ๗.๑๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๕.๕๐ ส่วนผลการประเมินระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๑.๓๘ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ ๑๔.๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙๑.๔๐ ส่วนผลการประเมินระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๗.๒๘ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าผลการประเมินระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ ๑๔.๑๒ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เด็กหญิงธิดารัตน์ ประยงค์หอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
planin.kunan 19 ส.ค. 2566 เวลา 15:19 น. 0 152
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^