LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ...

usericon

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ด้วยวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) มีวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มากยกร่างรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกับสถานศึกษาผู้วิจัย และ 4) การประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)ไปใช้ ด้วยการตอบแบบสอบถามและรับทราบความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีการเทียบเคียงสมรรถนะ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และวงจรคุณภาพ PDCA รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 2) หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 3) แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4) โรงเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและการควบคุมคุณภาพ ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) พบว่า ก่อนทดลองใช้รูปแบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์แนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวความเป็นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA.) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหลังทดลองใช้รูปแบบ พบว่า คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์แนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวความเป็นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA.) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) พบว่า โดยรวมและรายองค์ประกอบของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอก ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก

t-wanida 21 ส.ค. 2566 เวลา 20:42 น. 0 204
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^