LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ

โดย lamyaiaod เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 21:36 น.

466 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)

โดย annmapoon เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 20:44 น.

497 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนหลักการใช้ภาษาไทย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนหลักการใช้ภาษาไทย

โดย kplangklang เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 18:28 น.

529 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดั รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดั

โดย roadsukon.086 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 17:08 น.

498 0    
การพัฒนาชุดการเรียน สาระทัศนศิลป์ เรื่อง  ศิลปะสร้างสรรค์งานปั้น การพัฒนาชุดการเรียน สาระทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์งานปั้น

โดย kruchain12 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:59 น.

827 0    
พัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด พัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด

โดย sawbtk เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:39 น.

419 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย t4115127 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 15:37 น.

685 0    
รายงานพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า รายงานพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า

โดย russaran01 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 13:58 น.

520 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แสงและการเกิดภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แสงและการเกิดภาพ

โดย krukate9343 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 13:55 น.

560 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ฯ รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ฯ

โดย loei_it เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 13:49 น.

463 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความ

โดย poopae1098 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11:47 น.

622 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรม

โดย sirirat1910 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 11:01 น.

578 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์

โดย phatcharat51 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 10:23 น.

450 0    
การรายงานการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยโดยใช้สื่อผสม การรายงานการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยโดยใช้สื่อผสม

โดย yupin.watkuischool เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 10:03 น.

593 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาพื้นฐาน รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาพื้นฐาน

โดย kplangklang เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:02 น.

601 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

โดย นายปรีชา นิธิเจริญ เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 05:06 น.

543 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้

โดย shanghai848 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 23:44 น.

468 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขลุ่ยพื้นเมือง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขลุ่ยพื้นเมือง

โดย nongaire เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 22:44 น.

494 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีว รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีว

โดย pongpunchem31 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 21:18 น.

498 0    
รายงานผลการพัฒนาฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน รายงานผลการพัฒนาฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

โดย doozicup เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 20:54 น.

511 0    
^