LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดย nonreang เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 20:51 น.

515 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์

โดย peter.pk01 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 19:08 น.

558 0    
รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาต รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะเคมี เรื่อง อะตอมและตารางธาต

โดย punyanuch เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 17:33 น.

530 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้ก การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้ก

โดย noopim13 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 17:33 น.

561 0    
เผยแพร่บทคัดย่อของ ครูทักษิณา กาสุริยะ เผยแพร่บทคัดย่อของ ครูทักษิณา กาสุริยะ

โดย krutaksina เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:59 น.

470 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำ   มาตร รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำ มาตร

โดย phattaravadee2 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:29 น.

518 0    
ขออนุญาตเผยแพร่งานวิขาการ ขออนุญาตเผยแพร่งานวิขาการ

โดย phattaravadee2 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:23 น.

500 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำในมาตราตั รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราตั

โดย Chommanad.Ngamyingpaisan เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:18 น.

482 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ

โดย nutchann เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 16:13 น.

477 0    
การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค

โดย cchaolaeng เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 15:18 น.

433 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ลม ฟ้า อากาศ และดวงดาว รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ลม ฟ้า อากาศ และดวงดาว

โดย kplangklang เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 14:10 น.

477 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5

โดย abcinyo เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:29 น.

599 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานช่างและงานประดิษฐ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานช่างและงานประดิษฐ์

โดย nuengthai.ckw เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 14:05 น.

436 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษชุด Food and Drinks  หน่วยที่ 4 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษชุด Food and Drinks หน่วยที่ 4

โดย kplangklang เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 14:01 น.

460 0    
รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน

โดย sommay16 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 12:54 น.

439 0    
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี

โดย sureeratdeep1981 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น.

527 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:56 น.

494 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา

โดย prom_lek เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

558 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5

โดย warakrich.n เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 01:27 น.

588 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R

โดย trakuls เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 23:24 น.

738 0    
^