LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

โดย krutaew2424 เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 13:19 น.

478 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8

โดย narongkorn เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 13:18 น.

453 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการตรงไหนคะ เผยแพร่ผลงานวิชาการตรงไหนคะ

โดย krutaew2424 เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 13:18 น.

399 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 20 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 20

โดย ัyaovanit เมื่อ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 21:10 น.

665 0    
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.4

โดย boonleasri เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 11:36 น.

429 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง นาฎศิลป์สร้างสร รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฎศิลป์สร้างสร

โดย bensiriluk เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 10:16 น.

576 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ม.2 วิชาคอมพิวเตอร์ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ม.2 วิชาคอมพิวเตอร์

โดย patpantong เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 07:01 น.

524 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด

โดย Chommanad.Ngamyingpaisan เมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เวลา 06:44 น.

610 0    
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง พระพุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

โดย pattama.yawong1985 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 23:02 น.

473 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เผยแพร่ผลงานวิชาการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

โดย Supachai6244 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 22:44 น.

586 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ

โดย namsakun18 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 22:06 น.

554 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธย รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธย

โดย Khwansuda.5560 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 21:57 น.

630 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย usaneerongpinit23 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 18:22 น.

468 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

โดย tararat.stw เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 18:15 น.

808 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย tnattakamol เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 17:39 น.

582 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย   เรื่องมาตราตัวสะกด รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด

โดย mahesak.0928 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 17:04 น.

490 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

โดย wiwatchaijr เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 16:36 น.

456 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณแบบตาราง ป.3 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณแบบตาราง ป.3

โดย jirapron.505 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 15:38 น.

514 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด สระเสียงยาว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ชุด สระเสียงยาว

โดย nilned.ning เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 15:33 น.

490 0    
รายงานใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ รายงานใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ

โดย naree.1772 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 14:36 น.

490 0    
^ <