LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลาดับและอนุกรม

โดย boonkla เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 14:56 น.

506 0    
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์ ชั้นป.1 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์ ชั้นป.1

โดย Rujisa เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 12:48 น.

591 0    
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ

โดย rongrakam133 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

490 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ

โดย rongrakam133 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 09:57 น.

586 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในกระบวนการคิดฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในกระบวนการคิดฯ

โดย dangsumalee19 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 09:08 น.

491 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

โดย chawarang เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 00:58 น.

626 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  IPSAR Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ IPSAR Model

โดย chawarang เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 00:41 น.

501 0    
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ม.2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ม.2

โดย skycomhatyai เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 23:53 น.

1,010 0    
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล 2 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล 2

โดย จักรกฤษณ์ เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 22:54 น.

602 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย vora3572525 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 16:59 น.

504 0    
เผยแพร่ผลงานค่ะ เผยแพร่ผลงานค่ะ

โดย irinly0909 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 15:35 น.

530 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ

โดย anochapnn เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 15:25 น.

517 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โดย chalermsom2018 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:47 น.

856 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย khunkroopoy.net เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

710 0    
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

โดย munin43 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:06 น.

702 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์

โดย nutpuk99 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 23:15 น.

430 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต รายวิชา การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต รายวิชา

โดย pitajutha2018 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 19:05 น.

445 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

โดย taveesin18082527 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 16:47 น.

509 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

โดย pannporn.h เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 14:07 น.

645 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2

โดย pannee.prasanwut2016 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 13:22 น.

477 0    
^