LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2565กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 22 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 21 ม.ค. 2565กศจ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สมุทรสาคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สตูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์

โดย kaessk11 เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 05:44 น.

484 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทัศนศิลป์ ป.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทัศนศิลป์ ป.4

โดย jgunman เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 04:32 น.

490 0    
การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

โดย win.mint2526 เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

377 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด

โดย panesa.tutor เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 15:46 น.

435 0    
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  เทคโนน้อยนักประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง เทคโนน้อยนักประดิษฐ์

โดย kaen29 เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

440 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย watt.nong82 เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 11:48 น.

437 0    
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

โดย jettaphol.th เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 10:16 น.

407 0    
รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขิม รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนขิม

โดย isarajanma เมื่อ 16 มี.ค. 2560 เวลา 17:43 น.

461 0    
เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมแห่งชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรมแห่งชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดย disoman1 เมื่อ 16 มี.ค. 2560 เวลา 15:05 น.

570 0    
รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching) รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะทางปัญญา (Cognitive Coaching)

โดย naphattarin24 เมื่อ 16 มี.ค. 2560 เวลา 09:46 น.

822 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอังสนา สุพร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอังสนา สุพร

โดย angsanabio2527 เมื่อ 15 มี.ค. 2560 เวลา 05:41 น.

435 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์

โดย Prathuang1979 เมื่อ 14 มี.ค. 2560 เวลา 18:59 น.

452 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6

โดย pond2224 เมื่อ 14 มี.ค. 2560 เวลา 15:09 น.

574 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  (สุขศึกษา ป.2) รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน (สุขศึกษา ป.2)

โดย siangwan2 เมื่อ 13 มี.ค. 2560 เวลา 23:15 น.

487 0    
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย

โดย tro872214 เมื่อ 13 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น.

540 0    
เผยแพร่ผลงาน วิชา การถนอมอาหาร เผยแพร่ผลงาน วิชา การถนอมอาหาร

โดย ok เมื่อ 13 มี.ค. 2560 เวลา 18:42 น.

432 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดย amidahmc เมื่อ 19 ก.พ. 2560 เวลา 22:33 น.

492 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย 3sawsawsaw เมื่อ 10 มี.ค. 2560 เวลา 22:16 น.

583 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.2 หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.2

โดย nitiyakapoo เมื่อ 11 มี.ค. 2560 เวลา 16:14 น.

676 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น

โดย sphochaiyarach เมื่อ 11 มี.ค. 2560 เวลา 13:15 น.

599 0    
^