LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2565กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 22 ม.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข ปี พ.ศ.2564 (ประกาศใหม่) ทั่วประเทศ 21 ม.ค. 2565กศจ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สมุทรสาคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สตูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564 21 ม.ค. 2565กศจ.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5 ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5

โดย kamonsunan เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 17:31 น.

592 0    
แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์

โดย thbookh เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:46 น.

612 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ)

โดย jintana17.satun เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:34 น.

648 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

โดย lkhuanprasert เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

775 0    
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

โดย usernamegu เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:26 น.

585 0    
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

โดย sakrapon เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:03 น.

586 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี

โดย webmasterpet2560 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 08:29 น.

608 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:23 น.

457 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:18 น.

489 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน

โดย eucharistlive เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 21:49 น.

441 0    
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้

โดย MookTanyaporn130238 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

450 0    
พัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.2 พัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.2

โดย taedon2523 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น.

463 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6

โดย pond2224 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 14:01 น.

464 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self ป.4 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self ป.4

โดย bknoschool เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 13:28 น.

425 0    
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง23234 รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง23234

โดย wannaphay เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 น.

414 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ

โดย pompamcomsci เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

440 0    
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุ-เศษวัสดุในท้องถิ่น การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุ-เศษวัสดุในท้องถิ่น

โดย sureeratka7 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 09:20 น.

508 0    
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย jett.bioteacher เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 20:23 น.

416 0    
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชู่

โดย chitwisut.suk เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 19:20 น.

421 0    
รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย prom_lek เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 09:30 น.

494 0    
^