LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 เม.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 เม.ย. 2567สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน

โดย salamoon49 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 23:06 น.

606 0    
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน (S รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของซิมพ์ซัน (S

โดย salamoon49 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 22:58 น.

685 0    
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทาง รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทาง

โดย salamoon49 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 23:01 น.

657 0    
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ

โดย tou_boon เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 22:09 น.

615 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย vvvvv92 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 15:12 น.

595 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย lekteerak เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 14:32 น.

667 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย krudear11 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 14:31 น.

628 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย lekteerak เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 14:31 น.

556 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย

โดย krudear11 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 14:30 น.

548 0    
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้

โดย janjowa2528 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 14:00 น.

561 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

โดย tararat.stw เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา 06:12 น.

503 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานฯ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานฯ

โดย salamoon49 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 11:43 น.

559 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน POGFEA Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน การพัฒนารูปแบบการสอน POGFEA Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน

โดย thabthim7 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 10:52 น.

682 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย thabthim7 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 10:46 น.

582 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย Warapone เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 10:08 น.

698 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย Warapone เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 10:06 น.

659 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”

โดย direkrit132 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 09:19 น.

564 0    
การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย direkrit132 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 09:16 น.

579 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย wakanamo เมื่อ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 13:49 น.

666 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง

โดย chaiyaraj1 เมื่อ 25 ส.ค. 2561 เวลา 00:34 น.

846 0    
^