LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   อ่านต่อได้ที่: http://www.kru วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อได้ที่: http://www.kru

โดย nattha09141 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 20:22 น.

511 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 19:45 น.

578 0    
เผยแพร่ผลงาน ชุด we can talk เล่ม 4 How much is it? เผยแพร่ผลงาน ชุด we can talk เล่ม 4 How much is it?

โดย aoe_non เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 19:19 น.

508 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

โดย phakatip901 เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา 16:45 น.

627 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ร่วมกับก การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ร่วมกับก

โดย ssoontharee09 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 17:26 น.

513 0    
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เ

โดย vava196612 เมื่อ 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:16 น.

599 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล

โดย poopae070230 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:32 น.

473 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย nutthakit.korn เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:29 น.

514 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล

โดย poopae070230 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:28 น.

489 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทประยุกต์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทประยุกต์

โดย maliwundang เมื่อ 19 พ.ค. 2561 เวลา 10:39 น.

712 0    
แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนคำไทย ใส่ใจหลักภาษา แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนคำไทย ใส่ใจหลักภาษา

โดย krunok2523 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 14:46 น.

497 0    
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

โดย krunok2523 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 14:40 น.

558 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การเล่นกีฬาบาสเกตบอล

โดย samanta.mustard เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:57 น.

607 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย krunanoy เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:28 น.

636 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย Kantaboonlugkum เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

537 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย wipawadee39 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

598 0    
เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning

โดย waraporn184 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:07 น.

686 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ SQ4R รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ SQ4R

โดย waraporn184 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.

510 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดโปรแกรม Microsof Word 2010 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดโปรแกรม Microsof Word 2010

โดย tigersk3520 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10:55 น.

524 0    
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:43 น.

509 0    
^