LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) (เพิ่มเติม) - ผลย้ายครู 2567 สพม.ชลบุรี ระยอง 25 เม.ย. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้

โดย somsuket เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 21:09 น.

529 0    
ายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ ายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ

โดย aris2557 เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 15:32 น.

660 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โดย phonenewid เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 14:40 น.

712 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร

โดย pp6153 เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 12:29 น.

586 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โดย suttikan เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 12:27 น.

531 0    
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดย ้เบญจวรรณ เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

866 0    
ฝากเผยแพร่ผลงานครับ ฝากเผยแพร่ผลงานครับ

โดย panuwat19701 เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

537 0    
ฝากเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยนะคะ ฝากเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยนะคะ

โดย ้เบญจวรรณ เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 11:09 น.

587 0    
ผลงานวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฎจักรการเรียนรู 5 ขั้น ผลงานวิชาการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมแบบวัฎจักรการเรียนรู 5 ขั้น

โดย dangsumalee19 เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 10:55 น.

719 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย น.ส.กาญจนา ปึงเจริญ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย น.ส.กาญจนา ปึงเจริญ

โดย kunkan_12 เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 10:34 น.

549 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ

โดย nunasumalee เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา 04:53 น.

569 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสลาวุฒิ ดาราช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสลาวุฒิ ดาราช

โดย สลาวุฒิ ดาราช เมื่อ 23 ส.ค. 2561 เวลา 16:18 น.

552 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย thitima1 เมื่อ 23 ส.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

567 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด Active Lear การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด Active Lear

โดย chalermsom2018 เมื่อ 23 ส.ค. 2561 เวลา 14:43 น.

673 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

โดย krupeer เมื่อ 23 ส.ค. 2561 เวลา 01:27 น.

592 0    
ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดย fai_powerpuff เมื่อ 22 ส.ค. 2561 เวลา 23:54 น.

634 0    
การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ

โดย direkrit132 เมื่อ 22 ส.ค. 2561 เวลา 18:45 น.

493 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

โดย direkrit132 เมื่อ 22 ส.ค. 2561 เวลา 18:16 น.

648 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกิจกรรม ส รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกิจกรรม ส

โดย phai76 เมื่อ 22 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

607 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน SIPDE เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสต การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน SIPDE เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสต

โดย phai76 เมื่อ 22 ส.ค. 2561 เวลา 15:58 น.

626 0    
^