LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำสระลดรูปเปลี่ยนรูป ป.1 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำสระลดรูปเปลี่ยนรูป ป.1

โดย best1597530 เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 21:03 น.

698 0    
ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ สระลดรูปเปลี่ยนรูป ป.1 ตัวอย่าง แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ สระลดรูปเปลี่ยนรูป ป.1

โดย best1597530 เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 21:01 น.

819 0    
#เก็งแนวข้อสอบกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนั #เก็งแนวข้อสอบกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนั

โดย sp99nuch เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

657 0    
ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านจับใจความ "ร้อยเรื่องเมืองปัตตา ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านจับใจความ "ร้อยเรื่องเมืองปัตตา

โดย mariam.modha เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 17:40 น.

652 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำและประโยค

โดย meesuk00 เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 10:10 น.

560 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที4 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที4

โดย meesuk00 เมื่อ 08 ส.ค. 2560 เวลา 10:06 น.

503 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคแอทลาส  วิชาฟิสิกส์  3 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคแอทลาส วิชาฟิสิกส์ 3

โดย mojikratong12345678 เมื่อ 07 ส.ค. 2560 เวลา 22:23 น.

760 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิด การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการส่งเสริมทักษะการคิด

โดย anchaleesri2559 เมื่อ 07 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

558 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้

โดย onuma.onree เมื่อ 07 ส.ค. 2560 เวลา 13:55 น.

567 0    
รายงานการประเมินโครงการยุวชนทหารสร้างสรรค์วินัย (Junior Army) รายงานการประเมินโครงการยุวชนทหารสร้างสรรค์วินัย (Junior Army)

โดย onuma.onree เมื่อ 07 ส.ค. 2560 เวลา 13:53 น.

509 0    
แบบฝึกทักษะการฟังเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะการฟังเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดย weerasakmath เมื่อ 07 ส.ค. 2560 เวลา 10:41 น.

578 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R

โดย suraporn.loy เมื่อ 06 ส.ค. 2560 เวลา 19:53 น.

594 0    
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย juthamas.wiang เมื่อ 06 ส.ค. 2560 เวลา 10:19 น.

500 0    
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

โดย pawinchangtham1 เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 23:09 น.

609 0    
การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

โดย chaoseenan เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 16:21 น.

1,767 0    
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

โดย chaoseenan เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 16:17 น.

1,331 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความพร้อม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาความพร้อม

โดย yasingthong1 เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 13:39 น.

532 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนเว็บไซต์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนเว็บไซต์

โดย เอื้องฟ้า เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 10:13 น.

696 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยเน้นการพั รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยเน้นการพั

โดย loh4747 เมื่อ 05 ส.ค. 2560 เวลา 06:46 น.

1,234 0    
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน

โดย iqpen07 เมื่อ 04 ส.ค. 2560 เวลา 21:08 น.

681 0    
^