LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ  กลุมสาระการเ รายงานผลการใช้แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ กลุมสาระการเ

โดย anochapnn เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 13:13 น.

461 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เศษส่วน ป.5 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เศษส่วน ป.5

โดย krukwangbird เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 13:12 น.

859 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

โดย it.1985.2528 เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:50 น.

557 0    
ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21

โดย n เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:43 น.

525 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเทคนิค STAD เพื่อส่งเสร การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเทคนิค STAD เพื่อส่งเสร

โดย yingyu36 เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:29 น.

577 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเ การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเ

โดย yingyu36 เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:22 น.

613 0    
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์

โดย sawanee52 เมื่อ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 16:16 น.

670 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่เ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่เ

โดย พชร เอมสกุล เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:17 น.

493 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย supapornsrimongkhon เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 12:15 น.

642 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม

โดย kamon69450 เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 10:08 น.

463 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด

โดย พิพิธภรณ์ เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 09:47 น.

486 0    
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย นางสาวอุษา รักษ์โพธิวงศ์ เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 09:28 น.

487 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้น ป.6 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้น ป.6

โดย nunasumalee เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 09:04 น.

485 0    
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร

โดย kruaddjan เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 11:54 น.

475 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุป การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุป

โดย riyanma เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 05:34 น.

450 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจากการใช้ฯ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทยจากการใช้ฯ

โดย naibaitab เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 04:53 น.

431 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกระบวนการแ

โดย pinlada.h เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 03:51 น.

608 0    
รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

โดย cutshoe.say เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 03:43 น.

531 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  นางณัฏฐิดา  จองนันตา เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางณัฏฐิดา จองนันตา

โดย wilisadet เมื่อ 01 ก.ค. 2561 เวลา 02:23 น.

613 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวัน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวัน

โดย สุกฤตา เป็งวงศ์ เมื่อ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 02:30 น.

581 0    
^ <