LASTEST NEWS

05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 04 ก.พ. 2566(( ลิงก์ประกาศ )) ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 04 ก.พ. 2566โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ม.1 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ม.1

โดย pattaraporn.teach เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 14:20 น.

483 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย natyamee190 เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 12:17 น.

606 0    
ผลงานวิชาการ นางอมรรัตน์  เพิ่มทอง ผลงานวิชาการ นางอมรรัตน์ เพิ่มทอง

โดย piyawat.tong เมื่อ 08 ม.ค. 2561 เวลา 16:02 น.

900 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย Prawkaewkong เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 11:36 น.

427 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30225 เคมี 5 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ว30225 เคมี 5

โดย khanittha1 เมื่อ 13 พ.ค. 2561 เวลา 15:56 น.

615 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย nuchsara1247 เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 10:19 น.

396 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้

โดย krurung.yothawaramontree เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 04:55 น.

772 0    
เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานบ้าน อาหารและโภชนาการ เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานบ้าน อาหารและโภชนาการ

โดย apiradee.saw2527 เมื่อ 07 มิ.ย. 2561 เวลา 00:29 น.

463 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด English in my heart หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด English in my heart

โดย pattama.thong2523 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 23:59 น.

464 0    
เผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยีป.6 เผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ท่องโลกเทคโนโลยีป.6

โดย thiaraporn เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 23:37 น.

438 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณิต ป.6 เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณิต ป.6

โดย ponggunyuki2527 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 22:50 น.

686 0    
รายงานผลการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ประกอบการเรียนรู้ รายงานผลการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ประกอบการเรียนรู้

โดย taspong33 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 21:47 น.

422 0    
รายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย รายงานผลการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

โดย kamon69450 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 21:15 น.

442 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Microsoft  PowerPoint รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Microsoft PowerPoint

โดย pattaraporn.teach เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 20:07 น.

490 0    
บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พุทธศาสนาน่ารู้ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พุทธศาสนาน่ารู้

โดย kruterdsakntr เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 17:10 น.

568 0    
การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.3 การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำควบกล้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.3

โดย trs88 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 16:24 น.

474 0    
ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระ ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระ

โดย ratchapon6661 เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 16:18 น.

578 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรีย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรีย

โดย sudsakorn.thai เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 13:11 น.

540 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนร การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนร

โดย sudsakorn.thai เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 13:09 น.

759 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้

โดย luangon เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เวลา 10:21 น.

460 0    
^