LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

โดย KOOTUK76 เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 00:46 น.

554 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย baseerah4211 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 21:33 น.

525 0    
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีม การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีม

โดย pranom7737 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

534 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

โดย jum.kanok1 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

583 0    
รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ม.1 รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ม.1

โดย chutikan2519mint เมื่อ 29 ก.ค. 2561 เวลา 21:04 น.

524 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระธรรมนำชีวิต ชั้น ม. 3 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระธรรมนำชีวิต ชั้น ม. 3

โดย natcha170818 เมื่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 10:27 น.

718 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ

โดย pongpunchem31 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 21:11 น.

728 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย chula2548 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 19:23 น.

708 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด

โดย sirirat.khunwang เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 18:06 น.

497 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 17:38 น.

515 0    
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้น เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้น

โดย supervisorspimnon เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 17:29 น.

553 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

โดย comicboyz เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 15:00 น.

806 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำในมาตราตัวสะกดไทย

โดย sawitree.phi1985 เมื่อ 27 ก.ค. 2561 เวลา 23:02 น.

535 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อักษรประสม

โดย khanni เมื่อ 27 ก.ค. 2561 เวลา 22:03 น.

629 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

โดย aduldet2524 เมื่อ 27 ก.ค. 2561 เวลา 16:49 น.

582 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย pranom7737 เมื่อ 27 ก.ค. 2561 เวลา 11:14 น.

675 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์

โดย krupeer เมื่อ 27 ก.ค. 2561 เวลา 05:33 น.

599 0    
รายงานผลการใช้สื่อชุดฝึกตะกร้อมหาสนุก อภินันท์ ดีมี รายงานผลการใช้สื่อชุดฝึกตะกร้อมหาสนุก อภินันท์ ดีมี

โดย apinandm เมื่อ 26 ก.ค. 2561 เวลา 23:04 น.

620 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

โดย pinlada.h เมื่อ 26 ก.ค. 2561 เวลา 17:08 น.

631 0    
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษารอบด้าน กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษารอบด้าน

โดย b_purnya เมื่อ 25 ก.ค. 2561 เวลา 23:52 น.

622 0    
^