LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงาน ชุด we can talk เล่ม 4 How much is it? เผยแพร่ผลงาน ชุด we can talk เล่ม 4 How much is it?

โดย aoe_non เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 19:19 น.

523 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

โดย phakatip901 เมื่อ 04 พ.ค. 2561 เวลา 16:45 น.

638 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ร่วมกับก การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ร่วมกับก

โดย ssoontharee09 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 17:26 น.

523 0    
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เ รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เ

โดย vava196612 เมื่อ 14 ก.พ. 2561 เวลา 08:16 น.

615 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล

โดย poopae070230 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:32 น.

484 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย nutthakit.korn เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:29 น.

524 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล

โดย poopae070230 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 15:28 น.

499 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทประยุกต์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทประยุกต์

โดย maliwundang เมื่อ 19 พ.ค. 2561 เวลา 10:39 น.

721 0    
แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนคำไทย ใส่ใจหลักภาษา แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านเขียนคำไทย ใส่ใจหลักภาษา

โดย krunok2523 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 14:46 น.

510 0    
รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน

โดย krunok2523 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 14:40 น.

571 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การเล่นกีฬาบาสเกตบอล

โดย samanta.mustard เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:57 น.

622 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย krunanoy เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:28 น.

648 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย Kantaboonlugkum เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

551 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย wipawadee39 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

614 0    
เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning เสียงในภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบ Active Learning

โดย waraporn184 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 11:07 น.

700 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ SQ4R รายงานผลการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ SQ4R

โดย waraporn184 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.

522 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดโปรแกรม Microsof Word 2010 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดโปรแกรม Microsof Word 2010

โดย tigersk3520 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10:55 น.

534 0    
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีตามวิถีไทย

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:43 น.

520 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ระดับชั้นป.2 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ระดับชั้นป.2

โดย fhasekram เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:04 น.

815 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

โดย sorbum.2523 เมื่อ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:02 น.

516 0    
^ <