LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์ ชั้นป.1 รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์ ชั้นป.1

โดย Rujisa เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 12:48 น.

605 0    
การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ

โดย rongrakam133 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 10:02 น.

501 0    
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ

โดย rongrakam133 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 09:57 น.

613 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในกระบวนการคิดฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในกระบวนการคิดฯ

โดย dangsumalee19 เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 09:08 น.

502 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

โดย chawarang เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 00:58 น.

638 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  IPSAR Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ IPSAR Model

โดย chawarang เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 00:41 น.

510 0    
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ม.2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ SSCS ม.2

โดย skycomhatyai เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 23:53 น.

1,024 0    
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล 2 รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาล 2

โดย จักรกฤษณ์ เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 22:54 น.

612 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย vora3572525 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 16:59 น.

514 0    
เผยแพร่ผลงานค่ะ เผยแพร่ผลงานค่ะ

โดย irinly0909 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 15:35 น.

541 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ

โดย anochapnn เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 15:25 น.

528 0    
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โดย chalermsom2018 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:47 น.

869 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย khunkroopoy.net เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:43 น.

722 0    
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้

โดย munin43 เมื่อ 05 ส.ค. 2561 เวลา 09:06 น.

712 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์

โดย nutpuk99 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 23:15 น.

440 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต รายวิชา การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต รายวิชา

โดย pitajutha2018 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 19:05 น.

458 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

โดย taveesin18082527 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 16:47 น.

519 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

โดย pannporn.h เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 14:07 น.

659 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อนุบาลปีที่ 2

โดย pannee.prasanwut2016 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 13:22 น.

486 0    
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการเลือกใช้ซอฟต์แวร์

โดย jooju2521 เมื่อ 04 ส.ค. 2561 เวลา 08:08 น.

613 0    
^