LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เผยแพร่การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์

โดย 23somkid@gmail.com เมื่อ 21 ก.ค. 2561 เวลา 14:52 น.

858 0    
เผยแพร่การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เผยแพร่การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โดย 23somkid@gmail.com เมื่อ 21 ก.ค. 2561 เวลา 14:48 น.

824 0    
เผยแพร่ผลงานคณิตศาสตร์ ม.2 เผยแพร่ผลงานคณิตศาสตร์ ม.2

โดย boonleasri@gmail.com เมื่อ 21 ก.ค. 2561 เวลา 06:28 น.

602 0    
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พันธะเคมี (5E) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้พันธะเคมี (5E)

โดย srisanpang@hotmail.com เมื่อ 14 ก.ค. 2561 เวลา 11:52 น.

735 0    
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านแ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านแ

โดย preeyapa.pan@gmail.com เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา 14:20 น.

544 0    
การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม CMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม CMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย scsi02k@gmail.com เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา 11:29 น.

761 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเท รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและอินเท

โดย nangpun50@gmail.com เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09:23 น.

598 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นม1 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นม1

โดย hanibha83@gmail.com เมื่อ 20 ก.ค. 2561 เวลา 08:19 น.

824 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร์ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์

โดย walaipornma.lac@eisth.org เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 22:37 น.

879 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD

โดย innovajk@gmail.com เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 21:13 น.

769 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

โดย manat.thing@gmail.com เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 16:49 น.

529 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   			เรื่อง กา การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กา

โดย surachai.piyarom@gmail.com เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

494 0    
การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย chorchabanakboon@gmail.com เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10:35 น.

591 0    
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของนักเรียน รูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของนักเรียน

โดย khuanchai_pui@hotmail.co.th เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 04:01 น.

536 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

โดย khuanchai_pui@hotmail.co.th เมื่อ 19 ก.ค. 2561 เวลา 03:47 น.

621 0    
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

โดย pesridee@gmail.com เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 21:10 น.

535 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกตะไคร้ในท่อซีเมนต์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกตะไคร้ในท่อซีเมนต์

โดย athiladaleee@gmail.com เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:24 น.

585 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

โดย panuwat1970@gmail.com เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:11 น.

559 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสา รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสา

โดย wararat.884@gmail.com เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 14:14 น.

518 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนร รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนร

โดย panita5588@gmail.com เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 15:07 น.

474 0    
^