LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

โดย perstat13 เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 13:47 น.

622 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100มีทด การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100มีทด

โดย nattaya.ying.naka เมื่อ 27 ก.พ. 2561 เวลา 09:59 น.

666 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปลี่ยน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปลี่ยน

โดย paramapornbj1 เมื่อ 07 ก.ค. 2561 เวลา 13:31 น.

907 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย Pim18122525 เมื่อ 07 ก.ค. 2561 เวลา 09:52 น.

659 0    
ผลงานวิชาการ ครูปรีชาเวทย์  เสตเตมิ ผลงานวิชาการ ครูปรีชาเวทย์ เสตเตมิ

โดย preechawet เมื่อ 03 ก.ค. 2560 เวลา 13:21 น.

856 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดจำนวนเต็ม

โดย tomokokae170327.ap เมื่อ 06 ก.ค. 2561 เวลา 13:10 น.

551 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด “ลักษณะทางกายภาพ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด “ลักษณะทางกายภาพ

โดย anochapnn เมื่อ 06 ก.ค. 2561 เวลา 13:03 น.

648 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย kanruam เมื่อ 06 ก.ค. 2561 เวลา 09:49 น.

675 0    
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย patiha.sam เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 22:27 น.

559 0    
ชื่อผลงาน  :  	รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส

โดย patiha.sam เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 22:25 น.

532 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

โดย auy1608 เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 21:00 น.

484 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

513 0    
ผลงานทางวิชาการครูมยุรี   เหลืองเดชานุรักษ์ เรื่องความหนาแน่น ผลงานทางวิชาการครูมยุรี เหลืองเดชานุรักษ์ เรื่องความหนาแน่น

โดย krujidapa6585 เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 19:57 น.

655 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

โดย thammarong.kam เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 13:25 น.

695 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย manust00007 เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 10:41 น.

690 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์

โดย ripimonwan เมื่อ 05 ก.ค. 2561 เวลา 10:37 น.

696 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อการสอน รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อการสอน

โดย tomon2525 เมื่อ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 11:06 น.

689 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย k.chainon เมื่อ 04 ก.ค. 2561 เวลา 21:56 น.

563 0    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ม.3 ต่อชุดกิจกรรมวิทย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ม.3 ต่อชุดกิจกรรมวิทย์

โดย cheknorkx เมื่อ 04 ก.ค. 2561 เวลา 21:52 น.

545 0    
การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด We love Thathongmai การสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด We love Thathongmai

โดย piyada.stun เมื่อ 04 ก.ค. 2561 เวลา 20:00 น.

601 0    
^