LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT

โดย อินทิรา ปงลังกา เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:56 น.

504 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา

โดย prom_lek เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

569 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5

โดย warakrich.n เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 01:27 น.

600 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R

โดย trakuls เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 23:24 น.

754 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khunkroopoy.net เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 22:18 น.

516 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

โดย pompamcomsci เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:57 น.

551 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย paruahat เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:40 น.

606 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khureerung เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:29 น.

510 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA

โดย poonya.bee เมื่อ 16 พ.ค. 2561 เวลา 21:30 น.

635 0    
การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ

โดย lekc100 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 20:13 น.

711 0    
คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  โปรแกรมกราฟฟิก คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โปรแกรมกราฟฟิก

โดย thammajak9 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 19:54 น.

571 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6

โดย neeno300yod เมื่อ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 13:02 น.

498 0    
เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา

โดย kunkroopayao เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 21:53 น.

584 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย snooky2530 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:38 น.

501 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

โดย sphochaiyarach เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

451 0    
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

โดย ampikar17 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:44 น.

530 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน

โดย narisra.makmee เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:14 น.

482 0    
รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกร รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกร

โดย sohmath100 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:11 น.

454 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

โดย tanitanangloy เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 16:16 น.

422 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์

โดย parnparn910 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 15:47 น.

479 0    
^ <