LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกตะไคร้ในท่อซีเมนต์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกตะไคร้ในท่อซีเมนต์

โดย athiladaleee เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:24 น.

563 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ

โดย panuwat19701 เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:11 น.

537 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสา รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสา

โดย wararat.884 เมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 14:14 น.

494 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนร รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนร

โดย panita5588 เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 15:07 น.

451 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โดย ธัญญภรณ์ พิทยาธรณ์ชัย เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 14:00 น.

585 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวฯ

โดย s_7306 เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 13:32 น.

536 0    
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT

โดย nattida29 เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 13:22 น.

539 0    
การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ

โดย onthipak เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:51 น.

632 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

โดย onthipak เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:49 น.

599 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บรรพบุรุษผู้กล้าของชาติไทย ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บรรพบุรุษผู้กล้าของชาติไทย

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:39 น.

515 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม ชุด เรียนรู้พจนานุกรมกั รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม ชุด เรียนรู้พจนานุกรมกั

โดย panuwat19701 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 22:06 น.

922 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย krudear11 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 21:57 น.

608 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง

โดย krudear11 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 21:54 น.

706 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย wilisadet เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

556 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืชแล รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืชแล

โดย anochapnn เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 14:02 น.

583 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ฯ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ฯ

โดย kroopramoch เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13:34 น.

559 0    
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย muslin เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

597 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

โดย saowapap03 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 12:53 น.

609 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน

โดย saowapap03 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 12:47 น.

539 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model

โดย sutamas.su2560 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10:20 น.

559 0    
^