LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อห การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อห

โดย py_sa@yahoo.com เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา 20:54 น.

631 0    
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแดง

โดย pariya_yo@hotmail.com เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา 18:55 น.

615 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรีย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรีย

โดย panisara8994@gmail.com เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา 16:17 น.

540 0    
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา  อ่านต่อได้ การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปทุมมาศวิทยา อ่านต่อได้

โดย bamchai824@gmail.com เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา 15:49 น.

584 0    
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โดย moonmax29@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 22:29 น.

547 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 	เร รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร

โดย anochapnn@hotmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 21:03 น.

512 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ

โดย anochapnn@hotmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 20:35 น.

477 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง

โดย direkrit132@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 19:23 น.

652 0    
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การวัด การชั่ง การตวง รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การวัด การชั่ง การตวง

โดย direkrit132@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 19:19 น.

650 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อ

โดย anochapnn@hotmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 19:16 น.

499 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล  ประกอบแบบฝึกทักษะ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล ประกอบแบบฝึกทักษะ

โดย direkrit132@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 19:15 น.

546 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย direkrit132@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 19:09 น.

547 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  Masoree Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Masoree Model

โดย saowapap03@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 17:20 น.

493 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โดย kunkunkaew@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 11:25 น.

652 0    
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมั ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมั

โดย suphapair@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 10:53 น.

592 0    
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกท ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกท

โดย suphapair@gmail.com เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา 10:48 น.

605 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดย sab1508252121@gmail.com เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 21:20 น.

569 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะ

โดย 1234umach@gmail.com เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 18:16 น.

521 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

โดย 1234umach@gmail.com เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 18:12 น.

549 0    
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม

โดย boonkla@hotmail.com เมื่อ 06 ส.ค. 2561 เวลา 15:11 น.

643 0    
^