LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำ รายงานผลการใช้แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำ

โดย anochapnn เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 14:57 น.

605 0    
การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว การปลูกกล้วยน้ำว้ากลับหัว

โดย yoteacher7 เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:47 น.

586 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง16201 การประยุกต์ใช้ รายงานผลการใช้บทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา ง16201 การประยุกต์ใช้

โดย phanucr เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 10:58 น.

647 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดยาอันตราย ทำลายชีวิต การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดยาอันตราย ทำลายชีวิต

โดย aungsumalin7427 เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09:37 น.

606 0    
รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย Keeratikasaenma เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09:36 น.

580 0    
รายงานผลการใช้แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำ รายงานผลการใช้แบบฝกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด “คำไทยและการสร้างคำ

โดย anochapnn เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 04:50 น.

559 0    
เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

โดย frachayen1313 เมื่อ 10 ก.ค. 2561 เวลา 00:26 น.

509 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาล รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาล

โดย kamon69450 เมื่อ 09 ก.ค. 2561 เวลา 21:08 น.

604 0    
เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ ม.5 เอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ ม.5

โดย katsudarat1 เมื่อ 09 ก.ค. 2561 เวลา 19:19 น.

1,153 0    
การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา

โดย choorueng1122 เมื่อ 09 ก.ค. 2561 เวลา 15:17 น.

589 0    
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ

โดย arkomjoy เมื่อ 09 ก.ค. 2561 เวลา 14:06 น.

671 0    
รายงานการใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัย รายงานการใช้ชุดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัย

โดย guide.kirito เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 21:34 น.

655 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun

โดย chatchai1986 เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 21:29 น.

667 0    
การเรียนแบบทีมเป็นฐานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด การเรียนแบบทีมเป็นฐานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด

โดย suttinee.ke เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 17:50 น.

918 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101

โดย jum.kanok1 เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 14:43 น.

657 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิคจิ๊กซอว์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์

โดย krujaidee เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 14:21 น.

669 0    
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT

โดย perstat13 เมื่อ 08 ก.ค. 2561 เวลา 13:47 น.

622 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100มีทด การพัฒนาชุดฝึกทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100มีทด

โดย nattaya.ying.naka เมื่อ 27 ก.พ. 2561 เวลา 09:59 น.

666 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปลี่ยน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการเปลี่ยน

โดย paramapornbj1 เมื่อ 07 ก.ค. 2561 เวลา 13:31 น.

907 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โดย Pim18122525 เมื่อ 07 ก.ค. 2561 เวลา 09:52 น.

659 0    
^