LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาดนตรีสากล รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาดนตรีสากล

โดย porkasem1 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:17 น.

446 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศของโลก ม.1 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศของโลก ม.1

โดย tikk1884 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:08 น.

486 0    
วิชาพิเศษ ผู้จัดการค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษ ผู้จัดการค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โดย yui.pat29 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 12:21 น.

969 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 5E การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 5E

โดย satimon1998 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:36 น.

473 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:15 น.

488 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านออกเสียง LT การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านออกเสียง LT

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.

656 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.

470 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิค STAD การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิค STAD

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.

558 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย (ท23101) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย (ท23101)

โดย dthunla เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:55 น.

461 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (CIPPA MODEL) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (CIPPA MODEL)

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:47 น.

498 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 09:53 น.

502 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 01:17 น.

440 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดย kruwandee เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 09:35 น.

439 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

โดย kruwandee เมื่อ 06 มี.ค. 2561 เวลา 00:22 น.

622 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติตราด ประวัติศาสตร์ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติตราด ประวัติศาสตร์

โดย akkharin131 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 23:46 น.

505 0    
รายงานการศึกษาการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายงานการศึกษาการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

โดย nuch.soc เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:05 น.

947 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด

โดย supustra1805 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:03 น.

492 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียน

โดย supustra1805 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:01 น.

465 0    
รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย วิชาสังคมศึกษ รายงานการใช้ชุดการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย วิชาสังคมศึกษ

โดย suthathun เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 21:38 น.

549 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการชั้นป.4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการชั้นป.4

โดย บาสีระ เร๊ะนุ้ย เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 21:24 น.

439 0    
^ <