LASTEST NEWS

05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน 04 ก.พ. 2566(( ลิงก์ประกาศ )) ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 04 ก.พ. 2566โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 04 ก.พ. 2566รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.5

โดย abcinyo เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 13:29 น.

589 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานช่างและงานประดิษฐ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานช่างและงานประดิษฐ์

โดย nuengthai.ckw เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 14:05 น.

428 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษชุด Food and Drinks  หน่วยที่ 4 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกภาษาอังกฤษชุด Food and Drinks หน่วยที่ 4

โดย kplangklang เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 14:01 น.

451 0    
รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน รายงานประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน

โดย sommay16 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 12:54 น.

431 0    
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี

โดย sureeratdeep1981 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น.

516 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:56 น.

487 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา

โดย prom_lek เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

549 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5

โดย warakrich.n เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 01:27 น.

579 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R

โดย trakuls เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 23:24 น.

722 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khunkroopoy.net เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 22:18 น.

492 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

โดย pompamcomsci เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:57 น.

529 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย paruahat เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:40 น.

578 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khureerung เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:29 น.

484 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA

โดย poonya.bee เมื่อ 16 พ.ค. 2561 เวลา 21:30 น.

609 0    
การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ

โดย lekc100 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 20:13 น.

688 0    
คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  โปรแกรมกราฟฟิก คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โปรแกรมกราฟฟิก

โดย thammajak9 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 19:54 น.

547 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6

โดย neeno300yod เมื่อ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 13:02 น.

480 0    
เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา

โดย kunkroopayao เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 21:53 น.

555 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย snooky2530 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:38 น.

479 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

โดย sphochaiyarach เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

424 0    
^