LASTEST NEWS

27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย. 27 พ.ค. 2565รื้อระบบขอตั๋วครูใหม่ !!! บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการ   27 พ.ค. 2565สารพันปัญหา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูฯ 208 อัตรา 27 พ.ค. 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปวส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.-21 มิ.ย.2565 27 พ.ค. 2565บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) สมัครออนไลน์ 27 พ.ค. 2565สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 38,000.-บาท 27 พ.ค. 2565บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค.2565 26 พ.ค. 2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.- บาท 26 พ.ค. 2565โรงเรียนวัดลาดปลาดุก รับสมัครครูวิชาเอก นิเทศศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์เคมี 26 พ.ค. 2565มติ กศจ.ตรัง เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 110 อัตรา

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคว ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคว

โดย p.nongkhai เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 22:34 น.

686 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง  มหัศจรรย์เศษวัสดุ รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง มหัศจรรย์เศษวัสดุ

โดย p.nongkhai เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 22:31 น.

605 0    
การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรี การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรี

โดย p.nongkhai เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 22:28 น.

508 0    
รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ TPR รายงานการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ TPR

โดย p.nongkhai เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 22:22 น.

583 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ของกรสุดา เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ของกรสุดา

โดย krukornsuda.phuket เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 14:09 น.

710 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โดย krumontian เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 11:36 น.

552 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โดย krumontian เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 11:31 น.

580 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7

โดย pnn.bmm เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 11:02 น.

650 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน

โดย krookasineenath เมื่อ 02 ก.ย. 2560 เวลา 10:28 น.

470 0    
เผยแพร่ผลงาน โจทย์ปัญหาพาสนุก เผยแพร่ผลงาน โจทย์ปัญหาพาสนุก

โดย dk2th123 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 22:45 น.

588 0    
เผยแพร่ผลงาน การคูณแสนสนุกสุขหรรษา เผยแพร่ผลงาน การคูณแสนสนุกสุขหรรษา

โดย dk2th123 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 22:38 น.

550 0    
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

โดย krumontian เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 16:38 น.

603 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิ

โดย krumontian เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 16:23 น.

572 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย wannapa347 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 15:32 น.

649 0    
ขอเผยแพร่งานวิจัย ขอเผยแพร่งานวิจัย

โดย huaisanamsai1 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 14:54 น.

576 0    
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด

โดย pattakorn007 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 14:19 น.

573 0    
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย

โดย pattakorn007 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 14:08 น.

1,177 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้ชุด. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้ชุด.

โดย pitakchai444 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 13:29 น.

673 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ฯ

โดย pitakchai444 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 09:27 น.

605 0    
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของ

โดย peakpk27 เมื่อ 01 ก.ย. 2560 เวลา 10:03 น.

546 0    
^