LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้ 31 พ.ค. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากร”ไม่ทำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมอง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมอง

โดย nongkear14 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 18:40 น.

455 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด วัยรุ่นยุคใหม่  เข้าใจตนเอง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจตนเอง

โดย Aus Add เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 16:14 น.

499 0    
รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ

โดย school116 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 14:54 น.

466 0    
เอกสารประกอบการเรียนย วิชา Web Design and Development เอกสารประกอบการเรียนย วิชา Web Design and Development

โดย winaluk2018 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 13:03 น.

596 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทาน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้นิทาน

โดย knp.wantana เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 12:52 น.

648 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)    อ่านต่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อ่านต่อ

โดย mercedesbenz3010 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 12:46 น.

416 0    
รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผ รายงานการพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบผ

โดย Kruo เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:08 น.

561 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

โดย ja000121 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 12:08 น.

451 0    
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โดย nopparat.pak เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32 น.

671 0    
การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน การพัฒนาจริยธรรมของเด็กอนุบาล2 โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน

โดย satit.boon เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32 น.

513 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน

โดย koonsura เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 10:56 น.

544 0    
เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล.. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี 2 เรื่อง มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล..

โดย kruwandee เมื่อ 17 ธ.ค. 2560 เวลา 10:47 น.

2,130 0    
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ความปลอดภัยในชีวิต รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ความปลอดภัยในชีวิต

โดย rapinnartmit เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 10:12 น.

586 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเท รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเท

โดย com2556 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 09:45 น.

524 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส33102 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส33102

โดย kruwandee เมื่อ 03 พ.ค. 2561 เวลา 09:44 น.

497 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์ รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน การทำงานของคอมพิวเตอร์

โดย pattaraporn.teach เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 09:42 น.

488 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พันธุกรรมและ... รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พันธุกรรมและ...

โดย kruwandee เมื่อ 09 มี.ค. 2561 เวลา 09:27 น.

459 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย apinya2123 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 08:55 น.

596 0    
เผยแพร่การประเมินโครงการ เผยแพร่การประเมินโครงการ

โดย tawinitw2518 เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 04:03 น.

524 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา

โดย tangmobkp เมื่อ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 00:17 น.

518 0    
^ <