LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ บทคัดย่อ รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย schniver เมื่อ 01 ส.ค. 2561 เวลา 22:32 น.

457 0    
บทคัดย่อ  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย tianchotthum เมื่อ 01 ส.ค. 2561 เวลา 22:12 น.

534 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.5

โดย attapon.w เมื่อ 29 ก.ค. 2561 เวลา 20:43 น.

538 0    
การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร

โดย nalineenalisaii เมื่อ 01 ส.ค. 2561 เวลา 11:41 น.

541 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ ฯ การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ ฯ

โดย rongtum2561 เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 21:08 น.

520 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์

โดย nismo11111 เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 20:45 น.

533 0    
พัฒนาชุดการสอน  เรื่อง  คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้น ม.๓ พัฒนาชุดการสอน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้น ม.๓

โดย waraporntongtong28 เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 19:30 น.

595 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

โดย jarunee.sritadee เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

464 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้ แสนรัก รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่น ของใช้ แสนรัก

โดย kattaro.sida เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 15:19 น.

501 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น

โดย KOOTUK76 เมื่อ 31 ก.ค. 2561 เวลา 00:46 น.

528 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย baseerah4211 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 21:33 น.

499 0    
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีม การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนเล่นเป็นทีม

โดย pranom7737 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

508 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

โดย jum.kanok1 เมื่อ 30 ก.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

556 0    
รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ม.1 รายงานผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ม.1

โดย chutikan2519mint เมื่อ 29 ก.ค. 2561 เวลา 21:04 น.

497 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระธรรมนำชีวิต ชั้น ม. 3 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระธรรมนำชีวิต ชั้น ม. 3

โดย natcha170818 เมื่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 10:27 น.

640 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ

โดย pongpunchem31 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 21:11 น.

699 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

โดย chula2548 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 19:23 น.

678 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด

โดย sirirat.khunwang เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 18:06 น.

468 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย nanthawan4281 เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 17:38 น.

489 0    
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้น เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้น

โดย supervisorspimnon เมื่อ 28 ก.ค. 2561 เวลา 17:29 น.

524 0    
^ <