LASTEST NEWS

29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566 29 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ค รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ค

โดย ratchanee_waet เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 19:33 น.

550 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้

โดย anochapnn เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:16 น.

514 0    
ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย Theeraporn เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:27 น.

488 0    
รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน

โดย jeab8tum เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 15:01 น.

532 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบพาโนรามา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบพาโนรามา

โดย thiranrat เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 14:17 น.

474 0    
รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย suchada.pompom เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 13:58 น.

526 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

โดย tonrawan เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 12:12 น.

546 0    
รายงานการประเมินโครงการ SBMLD รายงานการประเมินโครงการ SBMLD

โดย nokjuree101 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 11:35 น.

531 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ

โดย nokjuree101 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 11:32 น.

578 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรณี รหัส  ว22101 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรณี รหัส ว22101

โดย krusanchai.yrs เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 11:12 น.

671 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

โดย witichai เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 10:37 น.

543 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านวัฒนา การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านวัฒนา

โดย tomon2525 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 10:35 น.

466 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินในท้องถิ่นและธรณีพิบ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินในท้องถิ่นและธรณีพิบ

โดย jeed7694 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:34 น.

578 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)โดยเส รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E)โดยเส

โดย tulth เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:02 น.

487 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ

โดย vee8554 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 06:10 น.

445 0    
รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวาดภาพต่อเติมอิสระ รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมวาดภาพต่อเติมอิสระ

โดย krunanoy เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 05:49 น.

488 0    
พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย suppachok เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 02:08 น.

502 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ เพื่อพัฒนา รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ เพื่อพัฒนา

โดย suppachok เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 01:36 น.

492 0    
. .

โดย kplangklang เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 04:54 น.

472 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ OK๕R แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ OK๕R

โดย rutty_dear เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 00:26 น.

1,208 0    
^