LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา สมัครบัดนี้-10 ต.ค.2566 24 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 2 สพม.เพชรบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 2 สพม.เพชรบุรี 23 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 23 ก.ย. 2566ข้าราชการเกษียณปีนี้ 21,233 ราย รับคนละ 1.3 ล้านบาท! กบข. เตรียมจ่ายเงิน 2.7 หมื่นล้าน

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT

โดย nattida29 เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 13:22 น.

511 0    
การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๒ฯ

โดย onthipak เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:51 น.

604 0    
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

โดย onthipak เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:49 น.

572 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บรรพบุรุษผู้กล้าของชาติไทย ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บรรพบุรุษผู้กล้าของชาติไทย

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 17 ก.ค. 2561 เวลา 12:39 น.

485 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม ชุด เรียนรู้พจนานุกรมกั รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรม ชุด เรียนรู้พจนานุกรมกั

โดย panuwat19701 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 22:06 น.

888 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย krudear11 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 21:57 น.

578 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่อง

โดย krudear11 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 21:54 น.

678 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โดย wilisadet เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

526 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืชแล รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืชแล

โดย anochapnn เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 14:02 น.

556 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ฯ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ฯ

โดย kroopramoch เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13:34 น.

531 0    
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

โดย muslin เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 13:18 น.

570 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

โดย saowapap03 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 12:53 น.

560 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถใน

โดย saowapap03 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 12:47 น.

511 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model

โดย sutamas.su2560 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10:20 น.

531 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารน่ารู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารน่ารู้

โดย sutamas.su2560 เมื่อ 16 ก.ค. 2561 เวลา 10:17 น.

621 0    
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง สมการและการแก้สมการ ผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง สมการและการแก้สมการ

โดย takwa_43 เมื่อ 15 ก.ค. 2561 เวลา 20:59 น.

549 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็ก รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็ก

โดย s_parichatr เมื่อ 15 ก.ค. 2561 เวลา 20:34 น.

629 0    
วิชาดนตรี วิชาดนตรี

โดย Parichad252212 เมื่อ 15 ก.ค. 2561 เวลา 15:35 น.

648 0    
รายงานประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนหนองไผ่ รายงานประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนหนองไผ่

โดย buran14 เมื่อ 15 ก.ค. 2561 เวลา 13:11 น.

571 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 15 ก.ค. 2561 เวลา 12:58 น.

495 0    
^ <