LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเพลงไทยลูกทุ่ง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเพลงไทยลูกทุ่ง

โดย sarayut1 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 14:25 น.

508 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย สารละลาย ม.1 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย สารละลาย ม.1

โดย thanyaluck.kwc เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:33 น.

486 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาดนตรีสากล รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาดนตรีสากล

โดย porkasem1 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:17 น.

436 0    
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศของโลก ม.1 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศของโลก ม.1

โดย tikk1884 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:08 น.

474 0    
วิชาพิเศษ ผู้จัดการค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วิชาพิเศษ ผู้จัดการค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โดย yui.pat29 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 12:21 น.

958 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 5E การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ 5E

โดย satimon1998 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:36 น.

467 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:15 น.

481 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านออกเสียง LT การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านออกเสียง LT

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:10 น.

641 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 11:03 น.

458 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิค STAD การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิค STAD

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:59 น.

545 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย (ท23101) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะหลักภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย (ท23101)

โดย dthunla เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:55 น.

450 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (CIPPA MODEL) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (CIPPA MODEL)

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 10:47 น.

488 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย supermalouda เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 09:53 น.

492 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 01:17 น.

427 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดย kruwandee เมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 09:35 น.

431 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

โดย kruwandee เมื่อ 06 มี.ค. 2561 เวลา 00:22 น.

611 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติตราด ประวัติศาสตร์ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ประวัติตราด ประวัติศาสตร์

โดย akkharin131 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 23:46 น.

495 0    
รายงานการศึกษาการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายงานการศึกษาการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

โดย nuch.soc เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:05 น.

937 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด

โดย supustra1805 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:03 น.

482 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียน

โดย supustra1805 เมื่อ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 22:01 น.

456 0    
^