LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศในชี

โดย sureeratdeep1981 เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 10:17 น.

516 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ 4MAT

โดย บุญชนิต ธรรมสาร เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:56 น.

487 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา

โดย prom_lek เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 09:44 น.

550 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้น ม.5

โดย warakrich.n เมื่อ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 01:27 น.

579 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R

โดย trakuls เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 23:24 น.

723 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khunkroopoy.net เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 22:18 น.

493 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

โดย pompamcomsci เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:57 น.

529 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย paruahat เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:40 น.

580 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย khureerung เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 21:29 น.

485 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค MIA

โดย poonya.bee เมื่อ 16 พ.ค. 2561 เวลา 21:30 น.

611 0    
การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานอาชีพ

โดย lekc100 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 20:13 น.

689 0    
คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  โปรแกรมกราฟฟิก คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โปรแกรมกราฟฟิก

โดย thammajak9 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 19:54 น.

547 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 6

โดย neeno300yod เมื่อ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 13:02 น.

480 0    
เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชั้นมัธยมศึกษา

โดย kunkroopayao เมื่อ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 21:53 น.

555 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย snooky2530 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:38 น.

480 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

โดย sphochaiyarach เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:01 น.

424 0    
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

โดย ampikar17 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:44 น.

507 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน

โดย narisra.makmee เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:14 น.

463 0    
รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกร รายงานผลการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกร

โดย sohmath100 เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 17:11 น.

436 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

โดย tanitanangloy เมื่อ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 16:16 น.

405 0    
^