LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล 14 ส.ค. 2565สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เงินเดือน 34,000.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. เงินเดือน 13,800.-บาท 14 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินดือน 18,000.-บาท 14 ส.ค. 2565สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพนักงานราชการ(ส่วนกลาง) แล้ว!! สอบวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 14 ส.ค. 2565โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา รับสมัครครูคณิตศาสตร์ เงินเดือน 12,000.-บาท 14 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดท่าล้อ รับสมัครครูอัตราจ้างหลายวิชาเอก ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 (สัญญาจ้างครบ3ปี สอบกรณีพิเศษได้)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย benjeam031 เมื่อ 13 มี.ค. 2561 เวลา 12:32 น.

454 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย Chaowarin0137 เมื่อ 13 มี.ค. 2561 เวลา 11:55 น.

515 0    
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการสร้างและประกอบหุ่นยนต์ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง สนุกกับการสร้างและประกอบหุ่นยนต์

โดย montri911 เมื่อ 12 มี.ค. 2561 เวลา 18:23 น.

648 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิต รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิต

โดย vatiya1877 เมื่อ 12 มี.ค. 2561 เวลา 12:55 น.

468 0    
เผยแพร่ผลงานนางลักษมี  พายุหะ เผยแพร่ผลงานนางลักษมี พายุหะ

โดย laksamepa เมื่อ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:39 น.

496 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย ideainfinity.iq เมื่อ 21 ม.ค. 2561 เวลา 19:01 น.

833 0    
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชา การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชา

โดย suramath0204 เมื่อ 11 มี.ค. 2561 เวลา 18:23 น.

552 0    
เผยแพร่ผลงานนายชนม์ธนาฒย์  แสนทิพย์ เผยแพร่ผลงานนายชนม์ธนาฒย์ แสนทิพย์

โดย n.porawit เมื่อ 11 มี.ค. 2561 เวลา 14:29 น.

478 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย kjindapat เมื่อ 11 มี.ค. 2561 เวลา 12:28 น.

549 0    
รายงานโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงานโครงการพัฒนาความสามารถและทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย nee6384 เมื่อ 11 มี.ค. 2561 เวลา 09:08 น.

446 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ

โดย pompamcomsci เมื่อ 11 มี.ค. 2561 เวลา 07:06 น.

461 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย jea.koko เมื่อ 08 ก.พ. 2561 เวลา 10:04 น.

620 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง

โดย direkrit132 เมื่อ 10 มี.ค. 2561 เวลา 08:06 น.

514 0    
การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย direkrit132 เมื่อ 10 มี.ค. 2561 เวลา 08:04 น.

747 0    
​ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์... ​ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์...

โดย ดุรงกร มณี เมื่อ 09 มี.ค. 2561 เวลา 19:03 น.

504 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย laong.longk เมื่อ 09 มี.ค. 2561 เวลา 10:37 น.

508 0    
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดของคำ ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย

โดย laong.longk เมื่อ 09 มี.ค. 2561 เวลา 10:36 น.

471 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย

โดย anou_13 เมื่อ 09 มี.ค. 2561 เวลา 10:10 น.

506 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน

โดย pompamcomsci เมื่อ 08 มี.ค. 2561 เวลา 23:05 น.

555 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราน่ารู้ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราน่ารู้

โดย pompamcomsci เมื่อ 08 มี.ค. 2561 เวลา 22:41 น.

472 0    
^