LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้น การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้น

โดย chindasritum9 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 22:39 น.

724 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

โดย nok.chayanan20 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 13:03 น.

677 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

โดย kobikon.102 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 12:31 น.

645 0    
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 4 MAT

โดย toon_titan เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 11:41 น.

679 0    
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Enjoy Reading รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Enjoy Reading

โดย sirirat1910 เมื่อ 12 ก.ค. 2561 เวลา 19:21 น.

603 0    
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Enjoy Reading การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Enjoy Reading

โดย sirirat1910 เมื่อ 02 ก.ค. 2561 เวลา 17:35 น.

646 0    
การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย การศึกษาและการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย

โดย wpcom02 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 09:34 น.

590 0    
บทคัดย่อ บทคัดย่อ

โดย fun_jira เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 23:25 น.

616 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร

โดย uaychai2523 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 00:51 น.

707 0    
งานประดิษฐ์ ป.2 งานประดิษฐ์ ป.2

โดย panuwat19701 เมื่อ 31 ส.ค. 2561 เวลา 00:29 น.

760 0    
รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 100 รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 100

โดย almondyaowapa เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 22:59 น.

585 0    
การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โดย wpcom02 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 22:30 น.

598 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ว.พ. รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ว.พ.

โดย wpcom02 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 21:42 น.

607 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย sirirat1910 เมื่อ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 08:48 น.

651 0    
บทคัดย่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กราฟิก  วิชาวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์

โดย sompoyyy เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 19:09 น.

661 0    
การทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ การทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการจัดทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์

โดย sompoyyy เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 19:02 น.

496 0    
บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย pna024 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 15:55 น.

582 0    
บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม บทคัดย่อ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

โดย pna024 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 15:53 น.

513 0    
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ของนางทรงกลด ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ของนางทรงกลด

โดย krusongkrod.t2 เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:59 น.

810 0    
รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขฯ รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุขฯ

โดย kru.setthawat เมื่อ 30 ส.ค. 2561 เวลา 14:11 น.

757 0    
^