LASTEST NEWS

28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงใหม่ ให้กศจ.แม่ฮ่องสอน ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ตาก ให้ กศจ.กาญจนบุรี ใช้บัญชี บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 นี้ 28 ม.ค. 2566สกลนคร เฮ! กศจ.มุกดาหาร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.เชียงราย ให้กศจ.สระบุรี ใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา - รายงานตัว 6 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ตาก ได้เฮ! นครสวรรค์ ขอใช้บัญชี 5 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กศจ.ขอนแก่น ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จากกศจ.กาฬสินธุ์ และกศจ.สกลนคร 13 อัตรา รายงานตัว 3 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566เชียงราย เฮ! กศจ.น่าน ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 21 อัตรา - รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 ม.ค. 2566รับเยอะ 96 อัตรา กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ.2566 28 ม.ค. 2566กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ) วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา 28 ม.ค. 2566วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 20,250 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-23 ก.พ.2566

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

โดย kittisukmomponoug เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 17:49 น.

448 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม ของครูนวลจันทร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม ของครูนวลจันทร์

โดย aoypumpuangaoy เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14:10 น.

657 0    
เผยแพร่ผลงานสุขศึกษา ป3 เผยแพร่ผลงานสุขศึกษา ป3

โดย boonleasri เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:49 น.

551 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินในท้องถิ่นและธรณีพิบ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินในท้องถิ่นและธรณีพิบ

โดย jeed7694 เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:33 น.

440 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย jisarapandeeka เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:05 น.

467 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

โดย kaispy005 เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 12:53 น.

484 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูนาฏนารี หัสดำ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูนาฏนารี หัสดำ

โดย nartnaree.nan เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 12:41 น.

546 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีรพร โคมแก้ว เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสาวจีรพร โคมแก้ว

โดย krujeeraporn.chumphon เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 12:17 น.

520 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย bantanyongkling เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 11:44 น.

480 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม  Micros รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Micros

โดย keittiyot เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 10:48 น.

527 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย Pagapan เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 02:34 น.

657 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

โดย jaruwannkkw เมื่อ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 01:51 น.

1,173 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ แบบ 5E เรื่องระบบนิเวศ ชั้น ม.3 ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ แบบ 5E เรื่องระบบนิเวศ ชั้น ม.3

โดย yord2505 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 23:09 น.

645 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล

โดย jutarat4429 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 22:18 น.

666 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา

โดย jutarat4429 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 22:26 น.

614 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย d.sitanan เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 21:54 น.

664 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

โดย ros.sriwi เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 21:45 น.

460 0    
ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างส ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างส

โดย ukiukiox เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 21:27 น.

532 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย kataarcom1985 เมื่อ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:50 น.

518 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ค รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ค

โดย ratchanee_waet เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 19:33 น.

550 0    
^