LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอัง รายงานการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอัง

โดย pinthaphat เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา 14:02 น.

385 0    
ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย

โดย wanttn เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา 11:23 น.

463 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ กา ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ กา

โดย aueddy22 เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา 09:07 น.

468 0    
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

โดย yamapao เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 23:20 น.

510 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

โดย เสรี เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 22:19 น.

418 0    
ชุดกิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด ชุดกิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด

โดย devil.poppy35 เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 20:54 น.

502 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย เสรี เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

402 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E

โดย chairin223 เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 19:13 น.

463 0    
การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู

โดย proudploy เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 18:01 น.

513 0    
การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย sakrapon เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16:25 น.

440 0    
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=foru อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=foru

โดย usernamegu เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10:28 น.

455 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้

โดย loogsornnaja เมื่อ 21 มี.ค. 2560 เวลา 16:57 น.

420 0    
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย loogsornnaja เมื่อ 21 มี.ค. 2560 เวลา 07:35 น.

447 0    
รายงาน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย veerin2524 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 19:40 น.

409 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย yingsugunya14 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 18:20 น.

575 0    
ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5 ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5

โดย kamonsunan เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 17:31 น.

568 0    
แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์

โดย thbookh เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:46 น.

590 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ)

โดย jintana17.satun เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:34 น.

616 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

โดย lkhuanprasert เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

745 0    
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

โดย usernamegu เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:26 น.

545 0    
^