LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

โดย sakrapon เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:03 น.

565 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี

โดย webmasterpet2560 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 08:29 น.

585 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:23 น.

426 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:18 น.

463 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน

โดย eucharistlive เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 21:49 น.

420 0    
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้

โดย MookTanyaporn130238 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

429 0    
พัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.2 พัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้น ป.2

โดย taedon2523 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 14:47 น.

442 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6

โดย pond2224 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 14:01 น.

437 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self ป.4 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self ป.4

โดย bknoschool เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 13:28 น.

408 0    
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง23234 รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง23234

โดย wannaphay เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 น.

393 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ

โดย pompamcomsci เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

420 0    
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุ-เศษวัสดุในท้องถิ่น การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุ-เศษวัสดุในท้องถิ่น

โดย sureeratka7 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 09:20 น.

485 0    
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย jett.bioteacher เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 20:23 น.

391 0    
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชู่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชู่

โดย chitwisut.suk เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 19:20 น.

391 0    
รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดย prom_lek เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 09:30 น.

466 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์

โดย kaessk11 เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 05:44 น.

466 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ทัศนศิลป์ ป.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทัศนศิลป์ ป.4

โดย jgunman เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 04:32 น.

467 0    
การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

โดย win.mint2526 เมื่อ 18 มี.ค. 2560 เวลา 02:04 น.

353 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด

โดย panesa.tutor เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 15:46 น.

416 0    
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน  เรื่อง  เทคโนน้อยนักประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง เทคโนน้อยนักประดิษฐ์

โดย kaen29 เมื่อ 17 มี.ค. 2560 เวลา 15:41 น.

394 0    
^