LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
Physics methodology with Computational Thinking Physics methodology with Computational Thinking

โดย tonkophysics@gmail.com เมื่อ 18 มิ.ย. 2566 เวลา 21:55 น.

220 0    
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพศวิถีศึกษา การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพศวิถีศึกษา

โดย shararafon@gmail.com เมื่อ 18 มิ.ย. 2566 เวลา 11:54 น.

298 0    
การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้บอร์ดเกม Spot It การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้บอร์ดเกม Spot It

โดย p_6_43@hotmail.com เมื่อ 17 มิ.ย. 2566 เวลา 21:47 น.

235 0    
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

โดย owenoke3@gmail.com เมื่อ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 21:04 น.

302 0    
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโดยใช้ “GANSA MODEL& การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของนักเรียนโดยใช้ “GANSA MODEL&

โดย rakjamrun@gmail.com เมื่อ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 15:39 น.

252 0    
I.LKP MODEL สู่ความเป็นเลิศด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย I.LKP MODEL สู่ความเป็นเลิศด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย

โดย n.nutsuda@kkumail.com เมื่อ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 13:56 น.

225 0    
การพัฒนาครู การพัฒนาครู

โดย lila_kun@hotmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 21:03 น.

217 0    
การประเมิน การประเมิน

โดย lila_kun@hotmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 20:39 น.

228 0    
การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วิชาการงา การพัฒนาชุดการสอน เรื่องการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ วิชาการงา

โดย ruch5353@gmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 20:18 น.

375 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมงานผ้า รายวิชา ศิลปะการจัดผ้า รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมงานผ้า รายวิชา ศิลปะการจัดผ้า

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:19 น.

245 0    
เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ รายงานวิจัยในชั้นเรียน เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ รายงานวิจัยในชั้นเรียน

โดย noosanee@gmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 15:08 น.

242 0    
โปรแกรมการฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 โปรแกรมการฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1

โดย jirapa199222@gmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 13:42 น.

256 0    
การบริหารการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย dechapat3553@gmail.com เมื่อ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 11:05 น.

266 0    
นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมด้วย 5G Model” นวัตกรรม “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมด้วย 5G Model”

โดย Orapin2023vichakan@gmail.com เมื่อ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 09:58 น.

244 0    
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายงานวิจัยในชั้นเรียน

โดย arrafun@gmail.com เมื่อ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 09:29 น.

238 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางมณียา  ถมปัต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านล เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านล

โดย nattapongk8304@gmail.com เมื่อ 07 เม.ย. 2566 เวลา 15:18 น.

401 0    
รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย numtanong29@gmail.com เมื่อ 09 มิ.ย. 2566 เวลา 13:39 น.

220 0    
การเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้เชิงรุกโครงงานคุณธรรมนักเรียนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดย kruprakaikaewpuifai@gmail.com เมื่อ 23 เม.ย. 2566 เวลา 12:37 น.

266 0    
BEST บ้านหลังที่ 2 BEST บ้านหลังที่ 2

โดย nipa_mam@hotmail.com เมื่อ 09 มิ.ย. 2566 เวลา 10:25 น.

205 0    
การแก้ปัญหาด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การแก้ปัญหาด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดย tarn.ch_pmr@hotmail.com เมื่อ 08 มิ.ย. 2566 เวลา 10:22 น.

214 0    
^