LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

โดย seksun2510@gmail.com เมื่อ 07 มิ.ย. 2566 เวลา 21:48 น.

269 0    
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม

โดย tum17092530@gmail.com เมื่อ 07 มิ.ย. 2566 เวลา 10:43 น.

203 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน

โดย krongkarndream@gmail.com เมื่อ 07 มิ.ย. 2566 เวลา 10:07 น.

238 0    
รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการบริหารงานวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

โดย ms.wilasinee@pccphet.ac.th เมื่อ 31 ต.ค. 2565 เวลา 11:18 น.

495 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผอ.สกร.อำเภอบ้านลาด เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางมณียา ถมปัต ผอ.สกร.อำเภอบ้านลาด

โดย nattapongk8304@gmail.com เมื่อ 06 มิ.ย. 2566 เวลา 14:32 น.

320 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

โดย moddang1804@gmail.com เมื่อ 06 มิ.ย. 2566 เวลา 13:10 น.

206 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โดย eaknapa@hotmail.com เมื่อ 04 มิ.ย. 2566 เวลา 20:52 น.

224 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการสอนผสมผสาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการสอนผสมผสาน

โดย prasomphongpanuphong@gmail.com เมื่อ 03 มิ.ย. 2566 เวลา 12:16 น.

230 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน

โดย ninewdaja@gmail.com เมื่อ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 23:25 น.

280 0    
ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ

โดย banklongrau555@gmail.com เมื่อ 01 มิ.ย. 2566 เวลา 14:20 น.

223 0    
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา

โดย bg.teerawat@hotmail.com เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 21:10 น.

230 0    
รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย jorjia.jia@gmail.com เมื่อ 31 พ.ค. 2566 เวลา 14:27 น.

231 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

โดย sirisab2009@gmail.com เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 01:14 น.

208 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน

โดย sirisab2009@gmail.com เมื่อ 29 พ.ค. 2566 เวลา 00:58 น.

188 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

โดย ning1068@hotmail.com เมื่อ 28 พ.ค. 2566 เวลา 12:46 น.

211 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 20:37 น.

245 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model

โดย palmy00way@gmail.com เมื่อ 24 พ.ค. 2566 เวลา 15:51 น.

199 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

โดย tem9797@gmail.com เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

298 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย tem9797@gmail.com เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14:46 น.

241 0    
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย taritar@sea12.go.th เมื่อ 19 พ.ค. 2566 เวลา 09:41 น.

276 0    
^