LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย thitaphat@nhp.ac.th เมื่อ 16 พ.ค. 2566 เวลา 15:55 น.

312 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย i_jitsuda@hotmail.com เมื่อ 15 พ.ค. 2566 เวลา 05:44 น.

321 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD

โดย thayaya2522@gmail.com เมื่อ 13 พ.ค. 2566 เวลา 20:03 น.

244 0    
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดย natkanitf@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:25 น.

319 0    
รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖  ขั้นตอน รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยกระบวนการ ๖ ขั้นตอน

โดย inee2825@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:16 น.

279 0    
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง MI - The Theory แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง MI - The Theory

โดย natkanitf@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

287 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ

โดย natkanitf@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 22:49 น.

228 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

โดย ket261130@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 21:00 น.

175 0    
แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผ แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผ

โดย natkanitf@gmail.com เมื่อ 11 พ.ค. 2566 เวลา 19:51 น.

221 0    
การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน

โดย uthaenrawajai@gmail.com เมื่อ 09 พ.ค. 2566 เวลา 23:06 น.

200 0    
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านตากฟ้าฯ รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านตากฟ้าฯ

โดย kunpak14@gmail.com เมื่อ 09 พ.ค. 2566 เวลา 10:42 น.

302 0    
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โดย uthaenrawajai@gmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:34 น.

236 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดหล การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดหล

โดย sstum39@gmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:30 น.

223 0    
การพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื การพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื

โดย sstum39@gmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 21:28 น.

323 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย pon_2514@hotmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 06:26 น.

251 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย pon_2514@hotmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2566 เวลา 06:21 น.

249 0    
การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

โดย sopa012481@gmail.com เมื่อ 07 พ.ค. 2566 เวลา 16:07 น.

198 0    
การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย rujips@gmail.com เมื่อ 06 พ.ค. 2566 เวลา 15:32 น.

333 0    
ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับแก้ปัญหาเป็นฐาน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับแก้ปัญหาเป็นฐาน

โดย annnatt11@gmail.com เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 13:39 น.

285 0    
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 steps(คณิตศาสตร์ ม.5) แผนการจัดการเรียนรู้ 5 steps(คณิตศาสตร์ ม.5)

โดย annnatt11@gmail.com เมื่อ 03 พ.ค. 2566 เวลา 13:29 น.

352 0    
^