LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 23 ก.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู 82 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
[[ เจาะลึก!! ]] นักปฏิบัติการเทคนิค(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) กฟภ [[ เจาะลึก!! ]] นักปฏิบัติการเทคนิค(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) กฟภ

โดย sobtidกับปรเมษฐ์ เมื่อ 28 เม.ย. 2559 เวลา 13:09 น.

349 0    
แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ พนักงานบริการ กองทัพบก แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ พนักงานบริการ กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:38 น.

428 0    
แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กองทัพบก แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

374 0    
แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ กองทัพบก แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

364 0    
แนวข้อสอบ ช่างโยธา ช่างไม้ กองทัพบก แนวข้อสอบ ช่างโยธา ช่างไม้ กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

411 0    
แนวข้อสอบ ครูวิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก แนวข้อสอบ ครูวิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

350 0    
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องอากาศยาน กองทัพบก แนวข้อสอบ ช่างเครื่องอากาศยาน กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

431 0    
แนวข้อสอบ นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพบก แนวข้อสอบ นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

1,384 0    
แนวข้อสอบ กลุ่มงานการสัตว์ กองทัพบก แนวข้อสอบ กลุ่มงานการสัตว์ กองทัพบก

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 23:37 น.

446 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องการเคลื่อนที่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่องการเคลื่อนที่

โดย tik3264 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 15:22 น.

406 0    
แนวข้อสอบ สห. สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ สห. สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:37 น.

931 0    
แนวข้อสอบ พลอาสาสารวัตทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ พลอาสาสารวัตทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:37 น.

401 0    
แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:35 น.

371 0    
แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:35 น.

380 0    
แนวข้อสอบ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:34 น.

405 0    
แนวข้อสอบ กลุ่มงานผู้ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กลุ่มงานผู้ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:32 น.

390 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย yord2505 เมื่อ 26 เม.ย. 2559 เวลา 23:51 น.

399 0    
รายงานผลการพัฒนาคู่มือท้กษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ รายงานผลการพัฒนาคู่มือท้กษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมติ

โดย ekaluk111 เมื่อ 26 เม.ย. 2559 เวลา 18:03 น.

402 0    
รายงานผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์ รายงานผลการสร้างและการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์

โดย wanpaya.n เมื่อ 25 เม.ย. 2559 เวลา 01:47 น.

490 0    
รายงานผลการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์

โดย Kanjanaa2513 เมื่อ 24 เม.ย. 2559 เวลา 23:10 น.

388 0    
^