LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 82 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 30 ก.ค.2564 25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4

โดย gosookdee เมื่อ 24 เม.ย. 2559 เวลา 21:59 น.

527 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ป. 2 ชุดมาตราตัวสะกด การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ป. 2 ชุดมาตราตัวสะกด

โดย tro872214 เมื่อ 23 เม.ย. 2559 เวลา 21:12 น.

466 0    
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ผลการใช้ชุดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD

โดย areww2515 เมื่อ 23 เม.ย. 2559 เวลา 09:33 น.

428 0    
แนวข้อสอบ นักเรียนการบินพลเรือน แนวข้อสอบ นักเรียนการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:11 น.

436 0    
แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:11 น.

479 0    
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:10 น.

375 0    
แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:10 น.

405 0    
แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:09 น.

437 0    
แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:08 น.

455 0    
แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:07 น.

399 0    
แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:07 น.

500 0    
แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:06 น.

487 0    
แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:06 น.

435 0    
แนวข้อสอบ การจัดการท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ การจัดการท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:05 น.

442 0    
แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มบัญชีและงบประมาณ กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มบัญชีและงบประมาณ กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:04 น.

412 0    
แนวข้อสอบ ช่างซ่อมบำรุง กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ ช่างซ่อมบำรุง กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:04 น.

398 0    
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

โดย ja.thipwimon เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 22:15 น.

418 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์

โดย anochapnn เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 13:54 น.

440 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ   				ส รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ส

โดย Kanjanaa2513 เมื่อ 21 เม.ย. 2559 เวลา 15:54 น.

444 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Adobe Dreamweaver CS4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Adobe Dreamweaver CS4

โดย chanatty.sunshine เมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 18:46 น.

526 0    
^