LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

โดย baimon11m เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 16:23 น.

398 0    
รายงานผลใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานผลใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย anochapnn เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 15:39 น.

440 0    
รายงานผลใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายงานผลใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดย anochapnn เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 15:00 น.

398 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโน รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโน

โดย satamtam99 เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 09:30 น.

487 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  เรื่อง ชนิดและห รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและห

โดย natchanan5704 เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 07:06 น.

442 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม

โดย navaim131 เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 06:40 น.

497 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  เรื่อง ชนิดและห รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและห

โดย natchanan5704 เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 06:34 น.

395 0    
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดสุขภาพกับการดำเนินชีวิต รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพกับการดำเนินชีวิต

โดย vnicehome เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 04:23 น.

417 0    
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคณิตคิดไม่ยาก รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคณิตคิดไม่ยาก

โดย vnicehome เมื่อ 26 มี.ค. 2560 เวลา 04:24 น.

476 0    
การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓ การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๓

โดย chalearmchart เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา 21:36 น.

579 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

โดย bt6188 เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา 19:26 น.

477 0    
รายงานการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอัง รายงานการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอัง

โดย pinthaphat เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา 13:30 น.

388 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด ศาสนาน่ารู้คู่ชาวอาเซียน สังคม ม.2 รายงานการพัฒนาชุดการเรียน ชุด ศาสนาน่ารู้คู่ชาวอาเซียน สังคม ม.2

โดย ploenoraksa เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา 10:49 น.

438 0    
แบบฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กชั้นอนุบาล2 แบบฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาล2

โดย kittiput6565 เมื่อ 25 มี.ค. 2560 เวลา 08:12 น.

461 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล

โดย wisanu20 เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา 17:53 น.

1,292 0    
รายงานการประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยของนักเรียน รายงานการประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยของนักเรียน

โดย wisanu20 เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา 16:54 น.

409 0    
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล

โดย wisanu20 เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา 16:53 น.

357 0    
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย anuwat.yiksai เมื่อ 24 มี.ค. 2560 เวลา 06:51 น.

523 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

โดย pond2224 เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา 19:17 น.

435 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.6

โดย pond2224 เมื่อ 23 มี.ค. 2560 เวลา 19:06 น.

586 0    
^