LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2564ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และพนักงานธุรการ รวม 7 อัตรา 20 ก.ย. 2564ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2564 20 ก.ย. 2564กระทรวงสาธารณสุข เสนอขอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 35,387 อัตรา  20 ก.ย. 2564กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ O-NET เข้าอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 20 ก.ย. 2564มาแล้ว! สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! แจ้งดำเนินการจ้างต่อครูวิทย์-คณิต อีก 1 ปีงบประมาณ 19 ก.ย. 2564ครม.รับทราบ !!! เด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ  19 ก.ย. 2564สพฐ. เปิดรับพนักงานกองทุนฯ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 18 ก.ย. 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างรอบพิเศษ 226 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18 ก.ย. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 17 ก.ย. 2564โรงเรียนมัธยมหนองเขียด รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 12,000.- บาท สมัคร 20-23 ก.ย.2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย เสรี เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 19:50 น.

398 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E

โดย chairin223 เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 19:13 น.

458 0    
การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู

โดย proudploy เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 18:01 น.

492 0    
การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย sakrapon เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16:25 น.

434 0    
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=foru อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=foru

โดย usernamegu เมื่อ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10:28 น.

447 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้

โดย loogsornnaja เมื่อ 21 มี.ค. 2560 เวลา 16:57 น.

415 0    
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์

โดย loogsornnaja เมื่อ 21 มี.ค. 2560 เวลา 07:35 น.

439 0    
รายงาน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ รายงาน การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดย veerin2524 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 19:40 น.

405 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดย yingsugunya14 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 18:20 น.

568 0    
ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5 ผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้โดยการสอนแบบโครงงาน ป.5

โดย kamonsunan เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 17:31 น.

560 0    
แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์ แต่งกลอนสุภาพตามกระบวนการคิดสร้างสรรค์

โดย thbookh เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:46 น.

582 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ)

โดย jintana17.satun เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 14:34 น.

609 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

โดย lkhuanprasert เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:05 น.

736 0    
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

โดย usernamegu เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:26 น.

530 0    
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

โดย sakrapon เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 10:03 น.

555 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี

โดย webmasterpet2560 เมื่อ 20 มี.ค. 2560 เวลา 08:29 น.

579 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ รายงานผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:23 น.

417 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

โดย tunya.jitsagul เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 22:18 น.

443 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียน

โดย eucharistlive เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 21:49 น.

413 0    
การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ประเพณีไทยใฝ่เรียนรู้

โดย MookTanyaporn130238 เมื่อ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

421 0    
^