LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
	การพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Tense ใครว่ายาก? ของนัก การพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด Tense ใครว่ายาก? ของนัก

โดย เมื่อ 20 พ.ย. 2557 เวลา 11:23 น.

759 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโ

โดย เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เวลา 23:11 น.

855 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบกระบวนการแก้ปัญหา    เพื่อพัฒนาทักษะก รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะก

โดย เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เวลา 20:40 น.

1,082 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำไทยน่าเรียนรู้ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำไทยน่าเรียนรู้

โดย เมื่อ 19 พ.ย. 2557 เวลา 20:32 น.

874 0    
บทความรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบ บทความรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบ

โดย เมื่อ 18 พ.ย. 2557 เวลา 14:00 น.

866 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำไทยน่าเรียนรู้ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องชนิดของคำไทยน่าเรียนรู้

โดย เมื่อ 17 พ.ย. 2557 เวลา 21:27 น.

1,037 0    
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง		การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพ

โดย เมื่อ 17 พ.ย. 2557 เวลา 14:10 น.

810 0    
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดประดู่บางจาก การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนวัดประดู่บางจาก

โดย เมื่อ 15 พ.ย. 2557 เวลา 21:03 น.

840 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ส รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ส

โดย เมื่อ 12 พ.ย. 2557 เวลา 18:25 น.

832 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอีงกฤษ ชุด การอ่านใ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอีงกฤษ ชุด การอ่านใ

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 23:02 น.

1,046 0    
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านนาสัก ป รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านนาสัก ป

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 20:56 น.

861 0 11 พ.ย. 2557 เวลา 20:59 น.
รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 17:07 น.

836 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 13:40 น.

762 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 13:36 น.

818 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กล รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กล

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 12:55 น.

950 0    
ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับ ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับ

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 12:49 น.

887 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   กลุ่มสาระ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระ

โดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 เวลา 07:23 น.

869 0    
ชื่องานวิจัย	  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ ชื่องานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิ

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 23:21 น.

740 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ	รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 20:07 น.

773 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 18:46 น.

830 0    
^