LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โวหา การวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้โวหา

โดย เมื่อ 03 พ.ย. 2557 เวลา 09:09 น.

960 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม  ชุด  ใส่ใจสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม ชุด ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย เมื่อ 02 พ.ย. 2557 เวลา 23:49 น.

1,234 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

โดย เมื่อ 02 พ.ย. 2557 เวลา 16:35 น.

940 0    
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนร การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) กลุ่มสาระการเรียนร

โดย เมื่อ 02 พ.ย. 2557 เวลา 09:42 น.

1,402 0    
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

โดย เมื่อ 01 พ.ย. 2557 เวลา 18:02 น.

1,050 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   				สำห รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำห

โดย เมื่อ 01 พ.ย. 2557 เวลา 16:04 น.

896 0    
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดภาคภูมิใจในท้องถิ่นเรา ชั้นป. 5 ผลงานครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดภาคภูมิใจในท้องถิ่นเรา ชั้นป. 5 ผลงานครู

โดย เมื่อ 01 พ.ย. 2557 เวลา 11:27 น.

2,890 0 01 พ.ย. 2557 เวลา 11:38 น.
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียน

โดย เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา 20:12 น.

2,342 0    
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเกม ระดับชั้นม ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเกม ระดับชั้นม

โดย เมื่อ 31 ต.ค. 2557 เวลา 10:22 น.

802 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101) 			กลุ่ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพลศึกษา (พ14101) กลุ่

โดย เมื่อ 29 ต.ค. 2557 เวลา 23:24 น.

944 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพแล รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพแล

โดย เมื่อ 29 ต.ค. 2557 เวลา 19:17 น.

838 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพแล รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพแล

โดย เมื่อ 29 ต.ค. 2557 เวลา 19:12 น.

735 0    
เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรเครื่อง เอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรเครื่อง

โดย เมื่อ 29 ต.ค. 2557 เวลา 03:25 น.

1,438 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม แ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม แ

โดย เมื่อ 28 ต.ค. 2557 เวลา 17:25 น.

1,209 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มส ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มส

โดย เมื่อ 28 ต.ค. 2557 เวลา 17:11 น.

858 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

โดย เมื่อ 28 ต.ค. 2557 เวลา 17:10 น.

780 0    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มส ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มส

โดย เมื่อ 28 ต.ค. 2557 เวลา 17:08 น.

849 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่ง รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่ง

โดย เมื่อ 27 ต.ค. 2557 เวลา 22:04 น.

840 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่

โดย เมื่อ 27 ต.ค. 2557 เวลา 21:59 น.

737 0    
ผลงานวิจัยการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัย ผลงานวิจัยการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัย

โดย เมื่อ 26 ต.ค. 2557 เวลา 13:44 น.

1,381 0 26 ต.ค. 2557 เวลา 13:45 น.
^