LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหน

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:29 น.

1,145 0 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:50 น.
รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล รายงานผลการสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต กล

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:19 น.

837 0 10 พ.ย. 2557 เวลา 16:28 น.
รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การละเล่นพ รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การละเล่นพ

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 15:45 น.

842 0    
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงา

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 14:00 น.

1,195 0    
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ

โดย เมื่อ 10 พ.ย. 2557 เวลา 12:47 น.

1,067 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

โดย เมื่อ 08 พ.ย. 2557 เวลา 20:18 น.

858 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กา รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กา

โดย เมื่อ 08 พ.ย. 2557 เวลา 19:19 น.

864 0    
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3 รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

โดย เมื่อ 08 พ.ย. 2557 เวลา 19:00 น.

829 0    
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3 รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ม.3

โดย เมื่อ 08 พ.ย. 2557 เวลา 18:23 น.

895 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึก การพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึก

โดย เมื่อ 06 พ.ย. 2557 เวลา 18:06 น.

912 0    
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง

โดย เมื่อ 06 พ.ย. 2557 เวลา 12:04 น.

936 0    
ารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยพันธุกรรม         ารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพันธุกรรม

โดย เมื่อ 06 พ.ย. 2557 เวลา 00:23 น.

911 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดกล รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกดกล

โดย เมื่อ 05 พ.ย. 2557 เวลา 16:49 น.

819 0    
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสรมสุขภาพของโรงเรียนออเงิน(อ่อน-เหม การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสรมสุขภาพของโรงเรียนออเงิน(อ่อน-เหม

โดย เมื่อ 05 พ.ย. 2557 เวลา 13:28 น.

1,102 0    
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน

โดย เมื่อ 05 พ.ย. 2557 เวลา 13:19 น.

805 0    
การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุส การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สำนักงานเขตดุส

โดย เมื่อ 05 พ.ย. 2557 เวลา 10:45 น.

931 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา

โดย เมื่อ 04 พ.ย. 2557 เวลา 22:09 น.

834 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึก การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ นักเรียนระดับชั้นประถมศึก

โดย เมื่อ 04 พ.ย. 2557 เวลา 21:07 น.

917 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

โดย เมื่อ 04 พ.ย. 2557 เวลา 18:34 น.

1,155 0    
	ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการ

โดย เมื่อ 04 พ.ย. 2557 เวลา 09:00 น.

884 0    
^