LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ

โดย kroonongnoi เมื่อ 17 พ.ย. 2556 เวลา 18:14 น.

1,076 0    
กมลศรี  เผยแพร่ผลงานวิชาการ กมลศรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย yadabulin เมื่อ 17 พ.ย. 2556 เวลา 15:32 น.

1,061 0    
การศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้า การศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้า

โดย yadabulin เมื่อ 17 พ.ย. 2556 เวลา 15:30 น.

969 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย kroobens เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา 16:55 น.

948 0    
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ       รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ

โดย sam2916 เมื่อ 15 พ.ย. 2556 เวลา 18:27 น.

917 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อย การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อย

โดย Ying6647 เมื่อ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:55 น.

992 0    
ชุดการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์การท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อยรอบรู้ หน่วย ชุดการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์การท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อยรอบรู้ หน่วย

โดย Ying6647 เมื่อ 15 พ.ย. 2556 เวลา 11:32 น.

926 0    
ชุดการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์การท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อยรอบรู้ หน่วย ชุดการเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์การท้องถิ่น เรื่อง หนูน้อยรอบรู้ หน่วย

โดย Ying6647 เมื่อ 15 พ.ย. 2556 เวลา 11:27 น.

1,509 0 Ying6647 15 พ.ย. 2556 เวลา 11:28 น.
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน กลุ่มสาระกา รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน กลุ่มสาระกา

โดย toy3621 เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 21:59 น.

1,364 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน   ชุด นาฏศิลป์ไทยเ รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏศิลป์ไทยเ

โดย suvaphutchamniparcon เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 21:36 น.

1,262 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชการ นางเยาวเรศ  อุทุมทอง เผยแพร่ผลงานทางวิชการ นางเยาวเรศ อุทุมทอง

โดย duangdenSBR เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 12:45 น.

1,042 0    
แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่มีอักษรนำ และคำควบกล้ำ แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่มีอักษรนำ และคำควบกล้ำ

โดย ultrare เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 11:38 น.

1,581 0    
รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Ulead Video Studio รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Ulead Video Studio

โดย krooaor51 เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 10:58 น.

1,001 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนัก การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนัก

โดย tipbubpha เมื่อ 14 พ.ย. 2556 เวลา 07:00 น.

1,249 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวปร รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวปร

โดย Manjana เมื่อ 13 พ.ย. 2556 เวลา 19:09 น.

15,254 0    
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร

โดย kampon เมื่อ 13 พ.ย. 2556 เวลา 11:06 น.

1,077 0    
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร

โดย kampon เมื่อ 13 พ.ย. 2556 เวลา 11:04 น.

1,121 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่

โดย narumit เมื่อ 12 พ.ย. 2556 เวลา 20:49 น.

1,149 0    
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียน

โดย weerameele เมื่อ 12 พ.ย. 2556 เวลา 19:05 น.

1,066 0    
รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้  สาระที่ 1 การเจริญเ รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ สาระที่ 1 การเจริญเ

โดย alongkorn เมื่อ 12 พ.ย. 2556 เวลา 18:34 น.

1,115 0    
^