LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  แบบกระบวนการ  6 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบกระบวนการ 6

โดย เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา 14:12 น.

836 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา 19:38 น.

736 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต

โดย เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:02 น.

835 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “มหัศจรรย์ชีวิตพื รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “มหัศจรรย์ชีวิตพื

โดย เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 23:02 น.

847 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระก การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระก

โดย เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 20:28 น.

1,291 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 01:01 น.

889 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 14:09 น.

773 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่

โดย เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 07:36 น.

974 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่

โดย เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 07:15 น.

1,086 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  เรื่อง  เทคโนโลยี การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เทคโนโลยี

โดย เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 01:15 น.

824 0    
ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

โดย เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 11:06 น.

761 0    
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรี การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรี

โดย เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 10:15 น.

901 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

805 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ส รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ส

โดย เมื่อ 21 มี.ค. 2558 เวลา 09:07 น.

1,022 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 11:52 น.

824 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนา รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนา

โดย เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 00:18 น.

886 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย เมื่อ 19 มี.ค. 2558 เวลา 12:59 น.

904 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร

โดย เมื่อ 19 มี.ค. 2558 เวลา 10:43 น.

968 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ย

โดย เมื่อ 17 มี.ค. 2558 เวลา 20:59 น.

1,303 0    
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่อง การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 3 เรื่อง การออกแบบโปรแกรม

โดย เมื่อ 17 มี.ค. 2558 เวลา 14:21 น.

1,757 0    
^