LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 3 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บึงกาฬ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.บึงกาฬ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง ผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโ เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง ผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโ

โดย เมื่อ 01 ส.ค. 2557 เวลา 11:32 น.

1,214 0    
รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)ชั้นประถมศึ

โดย suleepron เมื่อ 10 พ.ย. 2556 เวลา 21:46 น.

1,206 0 suleepron 31 ก.ค. 2557 เวลา 22:21 น.
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศา

โดย KruSutha เมื่อ 31 ก.ค. 2557 เวลา 08:08 น.

1,772 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 	   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

โดย bossnoy เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 23:39 น.

967 0    
ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร : การรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนา 		ศึกษ ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร : การรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนา ศึกษ

โดย apornwan เมื่อ 30 ก.ค. 2557 เวลา 09:50 น.

781 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ จำนวนที รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ จำนวนที

โดย kiattisak2531 เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 19:40 น.

1,013 0    
การสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่ว การสร้างและพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่ว

โดย arunsri101 เมื่อ 12 ก.ค. 2557 เวลา 11:54 น.

805 0 arunsri101 29 ก.ค. 2557 เวลา 18:10 น.
ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร : การรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนา 		ศึกษ ค่าวซอของพระยาพรหมโวหาร : การรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นล้านนา ศึกษ

โดย suthipong28 เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 15:58 น.

791 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself สำหรับนักเรีย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself สำหรับนักเรีย

โดย watinee เมื่อ 29 ก.ค. 2557 เวลา 15:25 น.

968 0    
	รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ

โดย meawsoontorn เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา 22:42 น.

797 0    
รายงานการสร้างและทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนกลอนสุภาพ รายงานการสร้างและทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนกลอนสุภาพ

โดย tazzanee เมื่อ 18 มี.ค. 2557 เวลา 21:23 น.

843 0 phutiwat 28 ก.ค. 2557 เวลา 18:22 น.
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการดำร รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการดำร

โดย Krukungchiangmai เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา 18:08 น.

849 0    
ชื่อเรื่อง			รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรั ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ สำหรั

โดย kruaem เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา 17:20 น.

855 0 kruaem 28 ก.ค. 2557 เวลา 17:23 น.
ชื่อเรื่อง	รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู

โดย เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา 16:50 น.

708 0    
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โคมไฟสปาด้วยพลังงานลูกหมุนในโรงเรือนเล โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง โคมไฟสปาด้วยพลังงานลูกหมุนในโรงเรือนเล

โดย jeedjads เมื่อ 28 ก.ค. 2557 เวลา 00:04 น.

1,019 0    
      รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ศึกษาพุทธประวั รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ศึกษาพุทธประวั

โดย nongpid เมื่อ 27 ก.ค. 2557 เวลา 17:03 น.

886 0    
 รายงานผลการใช้หุ่นประกอบการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังค่านิยม    รายงานผลการใช้หุ่นประกอบการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังค่านิยม

โดย nunawat21 เมื่อ 27 ก.ค. 2557 เวลา 16:12 น.

833 0    
     รายงานผลการใช้หุ่นประกอบการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังค่านิยม รายงานผลการใช้หุ่นประกอบการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังค่านิยม

โดย nunawat21 เมื่อ 27 ก.ค. 2557 เวลา 16:08 น.

893 0    
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม 			ก การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ก

โดย atitaya80 เมื่อ 27 ก.ค. 2557 เวลา 10:40 น.

1,113 0    
 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกร รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกร

โดย pimnara เมื่อ 27 ก.ค. 2557 เวลา 10:24 น.

1,715 0    
^