LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย banpuang เมื่อ 20 ม.ค. 2558 เวลา 22:16 น.

919 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อ รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อ

โดย wachirapat เมื่อ 18 ม.ค. 2558 เวลา 21:40 น.

775 0    
เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุภาวี  คำฝึกฝน เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่ เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุภาวี คำฝึกฝน เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่

โดย เมื่อ 15 ม.ค. 2558 เวลา 17:25 น.

815 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 14 ม.ค. 2558 เวลา 12:58 น.

955 0    
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน กลุ ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน กลุ

โดย เมื่อ 13 ม.ค. 2558 เวลา 16:03 น.

894 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนผ่านเว็บ (E-learning) รายวิชา ง20236 การเขี รายงานผลการใช้บทเรียนผ่านเว็บ (E-learning) รายวิชา ง20236 การเขี

โดย chataron เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 22:01 น.

784 0    
การใช้ชุดกิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้ การใช้ชุดกิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้

โดย phucharapun เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 21:06 น.

938 0    
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานสร้างสรรค์จากวัสดุท้องถิ่น

โดย kingkobra เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 11:52 น.

797 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT

โดย krujoy เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 10:59 น.

1,999 0 krujoy 11 ม.ค. 2558 เวลา 11:02 น.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร

โดย phucharapun เมื่อ 11 ม.ค. 2558 เวลา 08:05 น.

792 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง

โดย dorgkaew เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 23:15 น.

997 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี

โดย krujeep เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 18:23 น.

797 0    
การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย

โดย kaidevil เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 17:50 น.

735 0    
ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 11:12 น.

773 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย paweena เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 03:11 น.

753 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค

โดย kungthussanee เมื่อ 09 ม.ค. 2558 เวลา 16:07 น.

814 0    
ชื่อผลงาน	รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense

โดย pittima เมื่อ 08 ม.ค. 2558 เวลา 15:22 น.

754 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 07 ม.ค. 2558 เวลา 12:59 น.

846 0    
รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย Samruang2532 เมื่อ 06 ม.ค. 2558 เวลา 20:27 น.

806 0    
รายงาน  “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ รายงาน “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ

โดย เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เวลา 22:44 น.

942 0    
^