LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 14:27 น.

912 0    
	รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 06:43 น.

1,542 0    
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนร ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนร

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 01:01 น.

982 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย   		เรื่อง หน่วยของ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง หน่วยของ

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 00:26 น.

904 0    
การสร้างชุดการเรียน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน 		ความร้อ การสร้างชุดการเรียน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ความร้อ

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 00:21 น.

803 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเ

โดย เมื่อ 11 มี.ค. 2558 เวลา 16:37 น.

980 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนั รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนั

โดย เมื่อ 11 มี.ค. 2558 เวลา 14:07 น.

750 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม  เ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เ

โดย เมื่อ 11 มี.ค. 2558 เวลา 09:35 น.

781 0    
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ทศนิยมแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ทศนิยมแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 22:37 น.

913 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหลักภาษาน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหลักภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภา

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 22:34 น.

3,033 0    
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง  วิทยาศาส การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาส

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 22:25 น.

1,209 0    
การจัดประสบการณ์การแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาส การจัดประสบการณ์การแบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาส

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 22:15 น.

744 0    
การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิ การพัฒนาเกมการศึกษาภาพเปเปอร์อาร์ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิ

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 21:41 น.

1,657 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ชั้น ป รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ชั้น ป

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 15:53 น.

779 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบท การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบท

โดย เมื่อ 10 มี.ค. 2558 เวลา 11:11 น.

1,302 0    
การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม

โดย เมื่อ 09 มี.ค. 2558 เวลา 14:19 น.

1,051 0    
 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน บ้านน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน บ้านน

โดย เมื่อ 08 มี.ค. 2558 เวลา 19:27 น.

1,637 0    
 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ศึกษาพุทธประวัติ   กลุ่ม รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ศึกษาพุทธประวัติ กลุ่ม

โดย เมื่อ 08 มี.ค. 2558 เวลา 12:49 น.

1,121 0    
ผลการเปรียบเทียบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างสรรค ผลการเปรียบเทียบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค

โดย เมื่อ 08 มี.ค. 2558 เวลา 02:08 น.

787 0    
รายงานผลการใช้สื่อประสม ชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ รายงานผลการใช้สื่อประสม ชุด “นาฏลีลา” สำหรับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์

โดย เมื่อ 07 มี.ค. 2558 เวลา 22:56 น.

1,424 0    
^