LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง

โดย dorgkaew เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 23:15 น.

997 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรี

โดย krujeep เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 18:23 น.

797 0    
การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย การพัฒนาพัฒนาชุดกิจกรรมการปฏิบัติอูคูเลเล่บื้องต้น สำหรับนักเรีย

โดย kaidevil เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 17:50 น.

735 0    
ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 11:12 น.

773 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดย paweena เมื่อ 10 ม.ค. 2558 เวลา 03:11 น.

754 0    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการค

โดย kungthussanee เมื่อ 09 ม.ค. 2558 เวลา 16:07 น.

814 0    
ชื่อผลงาน	รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างไวยากรณ์เรื่อง Tense

โดย pittima เมื่อ 08 ม.ค. 2558 เวลา 15:22 น.

754 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 07 ม.ค. 2558 เวลา 12:59 น.

846 0    
รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน รายงานการประเมินโครงการ “การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้าน

โดย Samruang2532 เมื่อ 06 ม.ค. 2558 เวลา 20:27 น.

806 0    
รายงาน  “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ รายงาน “การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ่าน แบ

โดย เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เวลา 22:44 น.

943 0    
การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดย nong728 เมื่อ 05 ม.ค. 2558 เวลา 11:55 น.

822 0    
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

โดย เมื่อ 04 ม.ค. 2558 เวลา 21:05 น.

798 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค T การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค T

โดย เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 21:55 น.

831 0    
การศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพี่อความเข้าใจ โดยใช้แบบแบบฝึก การศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพี่อความเข้าใจ โดยใช้แบบแบบฝึก

โดย chanyachoomek เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 19:20 น.

830 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 03 ม.ค. 2558 เวลา 17:43 น.

809 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 02 ม.ค. 2558 เวลา 14:19 น.

836 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค

โดย katwarang เมื่อ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 12:33 น.

720 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาค

โดย katwarang เมื่อ 31 ธ.ค. 2557 เวลา 11:25 น.

808 0    
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ก้ ผลการใช้ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ก้

โดย เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 09:55 น.

737 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่

โดย เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 09:40 น.

841 0    
^