LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 16:11 น.

951 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 16:08 น.

1,259 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด       กล รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กล

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 15:15 น.

844 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค ก

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 07:08 น.

856 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน

โดย เมื่อ 01 มี.ค. 2558 เวลา 11:10 น.

887 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ

โดย เมื่อ 28 ก.พ. 2558 เวลา 11:56 น.

774 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ

โดย เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:46 น.

1,283 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สังคมมนุษย์และครอบครัว กล รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สังคมมนุษย์และครอบครัว กล

โดย เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:00 น.

810 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสองภาษา  เรื่องการด รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสองภาษา เรื่องการด

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 16:45 น.

1,007 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระก การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระก

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12:55 น.

827 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทค รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทค

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 10:30 น.

725 0    
การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 02:47 น.

844 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม  เพื่อพัฒนาทักษะกา รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม เพื่อพัฒนาทักษะกา

โดย เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:54 น.

855 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท

โดย เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 11:27 น.

772 0    
	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

โดย เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:51 น.

1,117 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เ

โดย เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:48 น.

1,120 0    
รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร รายงานการพัฒนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร

โดย เมื่อ 24 ก.พ. 2558 เวลา 23:28 น.

1,418 0    
มาแรง!!  ชุดติวสอบปลัดอำเภอ (ใหม่ล่าสุด58) มาแรง!! ชุดติวสอบปลัดอำเภอ (ใหม่ล่าสุด58)

โดย เมื่อ 24 ก.พ. 2558 เวลา 23:07 น.

1,349 0    
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่ ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว22101) เรื่

โดย เมื่อ 24 ก.พ. 2558 เวลา 22:09 น.

962 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนการใช้เทคโนโล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนการใช้เทคโนโล

โดย เมื่อ 24 ก.พ. 2558 เวลา 22:01 น.

2,386 0    
^