LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย      การจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

โดย nong728 เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 08:54 น.

717 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม เร

โดย phucharapun เมื่อ 12 ต.ค. 2557 เวลา 09:25 น.

959 0 phucharapun 29 ธ.ค. 2557 เวลา 08:14 น.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 29 ธ.ค. 2557 เวลา 03:40 น.

918 0    
บทเรียน CAI เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 บทเรียน CAI เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

โดย Arunrung เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 21:28 น.

1,963 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนสำเร

โดย krudaojai เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 19:14 น.

718 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นของเราและการสถาปนาราชอา ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นของเราและการสถาปนาราชอา

โดย kanlaya เมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 15:22 น.

827 0    
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย chaiyadet เมื่อ 24 ธ.ค. 2557 เวลา 15:36 น.

781 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำ ชุด การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำ ชุด

โดย เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 21:26 น.

708 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 16:19 น.

844 0    
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์ เรื่องการบวก กา ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิตส์ เรื่องการบวก กา

โดย vongdow เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:01 น.

780 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศ รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวก การลบ การคูณ การหารเศ

โดย vongdow เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 14:58 น.

731 0    
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขอ รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขอ

โดย petmanee เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 23:58 น.

784 0    
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะที่ม ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะที่ม

โดย เมื่อ 21 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น.

735 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 20 ธ.ค. 2557 เวลา 11:55 น.

757 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอน  ชุด  การอ่านจับใจความสำคัญ  กลุ่มสาระกา รายงานการพัฒนาชุดการสอน ชุด การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระกา

โดย winwinnie เมื่อ 20 ธ.ค. 2557 เวลา 11:31 น.

784 0    
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้น เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ชั้น

โดย aodincr เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 18:23 น.

818 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย bjeim2520 เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:45 น.

974 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน

โดย waraporn เมื่อ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 09:39 น.

838 0    
ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโล ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโล

โดย suthamcom เมื่อ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 14:36 น.

1,081 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรุ้การงานอาชี รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรุ้การงานอาชี

โดย tawitkaewchin เมื่อ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 17:23 น.

982 0    
^