LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะห รายงานผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะห

โดย kimmad เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา 21:42 น.

1,004 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน  เรื่อง รู้มาตรา ก กา เก่งมาต ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง รู้มาตรา ก กา เก่งมาต

โดย kimmad เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา 21:08 น.

1,467 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้ ชุดฝึกทักษะ English Language Skills รายงานการพัฒนาและผลการใช้ ชุดฝึกทักษะ English Language Skills

โดย Nadiaphet เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา 13:37 น.

822 0 Nadiaphet 03 มี.ค. 2558 เวลา 13:53 น.
ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง ความน่าจะเป็น ชุดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI เรื่อง ความน่าจะเป็น

โดย baimoncha เมื่อ 03 มี.ค. 2558 เวลา 00:06 น.

752 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 16:11 น.

920 0    
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

โดย เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 16:08 น.

1,221 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด       กล รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กล

โดย nannan เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 15:15 น.

809 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค ก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคติดต่อและการป้องกันโรค ก

โดย sukanyadang2504 เมื่อ 02 มี.ค. 2558 เวลา 07:08 น.

820 0    
แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน แบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน

โดย comicboyz เมื่อ 01 มี.ค. 2558 เวลา 11:10 น.

850 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ

โดย เมื่อ 28 ก.พ. 2558 เวลา 11:56 น.

739 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ

โดย Kitikorn2520 เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:46 น.

1,232 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สังคมมนุษย์และครอบครัว กล รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สังคมมนุษย์และครอบครัว กล

โดย rb20only เมื่อ 27 ก.พ. 2558 เวลา 10:00 น.

782 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสองภาษา  เรื่องการด รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสองภาษา เรื่องการด

โดย KruBB053 เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 16:45 น.

959 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระก การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระก

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12:55 น.

787 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทค รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา วิชาเทค

โดย เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 10:30 น.

686 0    
การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

โดย 123456 เมื่อ 26 ก.พ. 2558 เวลา 02:47 น.

808 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม  เพื่อพัฒนาทักษะกา รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเกม เพื่อพัฒนาทักษะกา

โดย comicboyz เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 14:54 น.

813 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท

โดย kanoneam เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 11:27 น.

737 0    
	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอักษรสามหมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

โดย jintanasuti เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:51 น.

1,069 0    
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาตราตัวสะกดเพื่อพัฒนาการอ่านโดยใช้เ

โดย jintanasuti เมื่อ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:48 น.

1,071 0    
^