LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส

โดย nong728 เมื่อ 14 มี.ค. 2558 เวลา 17:07 น.

959 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดย suwanpimsen เมื่อ 14 มี.ค. 2558 เวลา 07:53 น.

967 0    
ผลการเปรียบเทียบการใช้แผนการเรียนรู้เจ็ดขั้นตอนสอนประดิษฐ์ จากชุ ผลการเปรียบเทียบการใช้แผนการเรียนรู้เจ็ดขั้นตอนสอนประดิษฐ์ จากชุ

โดย เมื่อ 14 มี.ค. 2558 เวลา 03:00 น.

780 0    
การพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมบนระบบจัดการเรียนการสอน Moodle เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมบนระบบจัดการเรียนการสอน Moodle เรื่อง

โดย nakarinlek เมื่อ 14 มี.ค. 2558 เวลา 00:45 น.

960 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์       เ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เ

โดย t4115127 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 21:28 น.

777 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวั การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวั

โดย pajongjit เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:37 น.

880 0    
การจัดกิจกรรมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวั การจัดกิจกรรมทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวั

โดย nong728 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:18 น.

801 0    
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยสำหรับ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทยสำหรับ

โดย nong728 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:17 น.

799 0    
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนร การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนร

โดย nong728 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:16 น.

808 0    
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเร การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเร

โดย nong728 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:14 น.

839 0    
ชื่อเรื่อง		     รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรร ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรร

โดย kroooiw เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 16:51 น.

856 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ

โดย jariya1977 เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 08:17 น.

809 0    
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง  ดาราศาสตร์และอวกาศ  รายวิชาว รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชาว

โดย nida9naa เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เวลา 02:57 น.

913 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรั การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรั

โดย nnonnapha เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 19:17 น.

874 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้เทคนิ

โดย เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 14:27 น.

867 0    
	รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม

โดย comicboyz เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 06:43 น.

1,496 0    
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนร ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนร

โดย jittinee เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 01:01 น.

930 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย   		เรื่อง หน่วยของ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง หน่วยของ

โดย krutrasing เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 00:26 น.

860 0    
การสร้างชุดการเรียน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน 		ความร้อ การสร้างชุดการเรียน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ความร้อ

โดย krutrasing เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 00:21 น.

756 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเ

โดย comicboyz เมื่อ 11 มี.ค. 2558 เวลา 16:37 น.

932 0    
^