LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

โดย arisa4554@gmail.com เมื่อ 27 พ.ค. 2558 เวลา 20:52 น.

886 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค  CIR การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค CIR

โดย supa.teehor9@gmail.com เมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:12 น.

928 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบสืบเสาะหาความ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมแบบสืบเสาะหาความ

โดย ok.ampier@gmail.com เมื่อ 25 พ.ค. 2558 เวลา 04:24 น.

893 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชีวิตและครอบครัว รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชีวิตและครอบครัว

โดย kingsakkran@gmail.com เมื่อ 24 พ.ค. 2558 เวลา 16:18 น.

808 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

โดย dak.math@gmail.com เมื่อ 24 พ.ค. 2558 เวลา 11:12 น.

858 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย

โดย pattaya.pi53@gmail.com เมื่อ 23 พ.ค. 2558 เวลา 16:40 น.

789 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาว รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาว รายวิชา ดวงดาว

โดย pinya87@gmail.com เมื่อ 23 พ.ค. 2558 เวลา 11:42 น.

890 0    
เรียนรู้สระ สร้างคำ โดยใช้เทคนิค STAD ประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้สระ สร้างคำ โดยใช้เทคนิค STAD ประถมศึกษาปีที่ 2

โดย krutim25145@gmail.com เมื่อ 22 พ.ค. 2558 เวลา 20:07 น.

854 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นางรัชนีวรรณ  กงทอง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นางรัชนีวรรณ กงทอง

โดย yuwadee_ake@yahoo.co.th เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 18:37 น.

1,262 0    
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

โดย arissara_jan@yahoo.co.uk เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 16:41 น.

800 0    
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง การ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การ

โดย rattana.kimjong@gmail.com เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 11:41 น.

903 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอม

โดย chalundaonkham405@gmail.com เมื่อ 17 พ.ค. 2558 เวลา 08:36 น.

1,009 0    
รายงานผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทองเ รายงานผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทองเ

โดย bbq8862@gmail.com เมื่อ 13 พ.ค. 2558 เวลา 16:14 น.

1,209 0    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพื ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพื

โดย lovenangnoicat@gmail.com เมื่อ 09 พ.ค. 2558 เวลา 00:17 น.

1,128 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสืบพันธุ์และการ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการ

โดย lovenangnoicat@gmail.com เมื่อ 09 พ.ค. 2558 เวลา 00:09 น.

829 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสืบพันธุ์และการ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์และการ

โดย lovenangnoicat@gmail.com เมื่อ 09 พ.ค. 2558 เวลา 00:08 น.

829 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ

โดย numsuveeda@gmail.com เมื่อ 08 พ.ค. 2558 เวลา 20:33 น.

892 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รองกรุณ วงศ์ใหญ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รองกรุณ วงศ์ใหญ่

โดย karun_wongyai@yahoo.co.th เมื่อ 08 พ.ค. 2558 เวลา 18:05 น.

951 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย supuk6525.01@gmail.com เมื่อ 07 พ.ค. 2558 เวลา 20:56 น.

1,182 0    
เผยแพร่ผลงานสาระสังคมฯ เผยแพร่ผลงานสาระสังคมฯ

โดย darunee.ch01@gmail.com เมื่อ 28 เม.ย. 2558 เวลา 00:43 น.

1,041 0    
^