LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นราธิวาส - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นราธิวาส 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นนทบุรี 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครสวรรค์ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2566สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 เม.ย.2566 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครพนม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครพนม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครปฐม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ

โดย suwainachoopet เมื่อ 27 พ.ย. 2556 เวลา 04:10 น.

1,203 0    
รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ

โดย suwainachoopet เมื่อ 27 พ.ย. 2556 เวลา 04:07 น.

924 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวัฒนธรรมและภาษา  กลุ่มสาระการเรียน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวัฒนธรรมและภาษา กลุ่มสาระการเรียน

โดย thunwadee เมื่อ 26 พ.ย. 2556 เวลา 23:28 น.

1,058 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด   กลุ่ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่

โดย tawoot เมื่อ 26 พ.ย. 2556 เวลา 22:11 น.

1,005 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ

โดย kruleknan56 เมื่อ 26 พ.ย. 2556 เวลา 17:06 น.

1,050 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี

โดย gearknight2013 เมื่อ 25 พ.ย. 2556 เวลา 19:40 น.

964 0    
รายงานการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกน รายงานการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกน

โดย nuycma6 เมื่อ 25 พ.ย. 2556 เวลา 11:57 น.

940 0    
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในชีวิตประจ รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในชีวิตประจ

โดย tawoot เมื่อ 24 พ.ย. 2556 เวลา 14:31 น.

1,256 0    
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเป่าทรัมเป็ต (Trumpe รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเป่าทรัมเป็ต (Trumpe

โดย nokpink เมื่อ 23 พ.ย. 2556 เวลา 22:32 น.

1,049 0    
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพ รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสื่อความที่สอดแทรกการคิดขั้นพ

โดย rapipan9909 เมื่อ 22 พ.ย. 2556 เวลา 23:16 น.

969 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

โดย kruleknan56 เมื่อ 22 พ.ย. 2556 เวลา 17:25 น.

1,123 0    
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง  การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตั การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตั

โดย intiuan เมื่อ 22 พ.ย. 2556 เวลา 13:21 น.

1,111 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  เรียนรู้ขนมอบ  วิชา  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรียนรู้ขนมอบ วิชา

โดย kueakun เมื่อ 23 ต.ค. 2556 เวลา 19:12 น.

1,222 0 kueakun 22 พ.ย. 2556 เวลา 11:13 น.
รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ

โดย chamaiporn เมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 18:44 น.

1,610 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่

โดย chamaiporn เมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 18:37 น.

1,192 0    
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

โดย anucharn เมื่อ 16 พ.ย. 2556 เวลา 13:26 น.

1,271 0 anucharn 21 พ.ย. 2556 เวลา 14:43 น.
เผยแพร่ผลงานสังคมศึกษาศาสนาฯ ป.4 เผยแพร่ผลงานสังคมศึกษาศาสนาฯ ป.4

โดย rapipan9909 เมื่อ 19 พ.ย. 2556 เวลา 23:38 น.

1,061 0    
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรีย รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรีย

โดย atompk1980 เมื่อ 19 พ.ย. 2556 เวลา 18:44 น.

1,735 0    
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 	สังก การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ สังก

โดย atompk1980 เมื่อ 19 พ.ย. 2556 เวลา 18:41 น.

1,109 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดย gearknight2013 เมื่อ 19 พ.ย. 2556 เวลา 00:45 น.

1,165 0    
^