LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่

โดย khuawan เมื่อ 30 ส.ค. 2557 เวลา 13:52 น.

956 0    
การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนสตรีนครสว การพัฒนาความรู้ การวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโรงเรียนสตรีนครสว

โดย เมื่อ 30 ส.ค. 2557 เวลา 12:29 น.

1,868 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค ST การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิค ST

โดย เมื่อ 30 ส.ค. 2557 เวลา 11:09 น.

877 0    
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์       สำหรั การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรั

โดย เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา 23:50 น.

910 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศ

โดย เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา 23:35 น.

834 0    
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์   ระดับเด็ก การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับเด็ก

โดย เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา 22:50 น.

800 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน  เรื่อง สร้างสรรค์งานสวย ด้วยโปรแกรม รายงานการจัดกิจกรรมการเรียน เรื่อง สร้างสรรค์งานสวย ด้วยโปรแกรม

โดย krurujikorn เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา 23:40 น.

833 0    
นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรว นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรว

โดย progtiruk เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา 17:52 น.

1,050 0    
   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 เรื การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 เรื

โดย เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา 13:50 น.

899 0    
การศึกษาผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ แ การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ แ

โดย wan071019 เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา 13:00 น.

988 0    
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่

โดย weeonline เมื่อ 28 ส.ค. 2557 เวลา 12:58 น.

1,314 0    
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โ

โดย เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 23:56 น.

2,695 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที

โดย krusathi เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 23:04 น.

826 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อการบวก การลบและโจท รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อการบวก การลบและโจท

โดย 0861879258 เมื่อ 24 ส.ค. 2557 เวลา 23:25 น.

946 0 0861879258 27 ส.ค. 2557 เวลา 20:48 น.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้โป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการใช้โป

โดย ladyblue55 เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 17:18 น.

828 0    
บทคัดย่อ เรื่อง			รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โดย pachapreecha เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 13:44 น.

894 0    
บทคัดย่อ เรื่อง		การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปร บทคัดย่อ เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปร

โดย pachapreecha เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 13:43 น.

844 0    
เรื่อง			รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 			โรงเรี เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรี

โดย pachapreecha เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 13:40 น.

922 0    
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

โดย prapas57 เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 11:33 น.

1,030 0    
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  รายวิชาเคม รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคม

โดย เมื่อ 27 ส.ค. 2557 เวลา 01:41 น.

1,071 0    
^