LASTEST NEWS

30 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นราธิวาส - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นราธิวาส 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นนทบุรี 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครสวรรค์ 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2566สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-24 เม.ย.2566 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครพนม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครพนม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.นครปฐม 30 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 		ในโ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในโ

โดย sirisakyupensuk เมื่อ 08 พ.ย. 2556 เวลา 04:11 น.

1,081 0    
รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์ การใช้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ พื้ รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์ การใช้กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ พื้

โดย doungma เมื่อ 07 พ.ย. 2556 เวลา 22:09 น.

1,106 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของจำ

โดย girlgill7 เมื่อ 07 พ.ย. 2556 เวลา 21:08 น.

3,180 0    
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ

โดย joojunk เมื่อ 07 พ.ย. 2556 เวลา 16:45 น.

1,086 0    
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

โดย joojunk เมื่อ 07 พ.ย. 2556 เวลา 14:04 น.

1,233 0    
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแ

โดย เมื่อ 06 พ.ย. 2556 เวลา 15:15 น.

1,356 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เพื่อพ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เพื่อพ

โดย anubisk เมื่อ 05 พ.ย. 2556 เวลา 18:53 น.

1,239 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด  รอบรู้ประชาธิปไตย     รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รอบรู้ประชาธิปไตย

โดย rapipan9909 เมื่อ 03 พ.ย. 2556 เวลา 22:42 น.

1,886 0    
ชื่อเรื่อง :  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาสังคมศึกษ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษ

โดย heartforbeloved เมื่อ 03 พ.ย. 2556 เวลา 17:43 น.

1,239 0    
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง  การสร้างงานเ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานเ

โดย kruonnz เมื่อ 03 พ.ย. 2556 เวลา 09:53 น.

1,478 0    
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิท รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิท

โดย kritBoon เมื่อ 02 พ.ย. 2556 เวลา 12:43 น.

1,548 0    
การสร้างชุดส่งเสริมทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยการทำโครงงาน ก การสร้างชุดส่งเสริมทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยการทำโครงงาน ก

โดย puddung เมื่อ 01 พ.ย. 2556 เวลา 13:09 น.

1,331 0    
การใช้ชุดการสอนร่วมกับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E)   	หน่วยการ การใช้ชุดการสอนร่วมกับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) หน่วยการ

โดย nobel2009 เมื่อ 01 พ.ย. 2556 เวลา 10:33 น.

1,272 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริ

โดย เมื่อ 01 พ.ย. 2556 เวลา 08:56 น.

1,269 0    
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือส่งเสริ

โดย เมื่อ 01 พ.ย. 2556 เวลา 08:51 น.

1,043 0    
รายงานการพัฒนาด้านการเขียน เรื่อง การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดที รายงานการพัฒนาด้านการเขียน เรื่อง การเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกดที

โดย kritBoon เมื่อ 31 ต.ค. 2556 เวลา 22:45 น.

1,281 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้

โดย jaranyarak เมื่อ 31 ต.ค. 2556 เวลา 16:13 น.

1,159 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (ส รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนท่าตูม (ส

โดย thienchai เมื่อ 31 ต.ค. 2556 เวลา 14:08 น.

1,520 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา แล รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา แล

โดย tonkkrs เมื่อ 31 ต.ค. 2556 เวลา 10:12 น.

1,254 0    
เรียนรู้สู่สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้สู่สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย kruchoo เมื่อ 31 ต.ค. 2556 เวลา 08:36 น.

1,174 0    
^