LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567ก.ค.ศ. เข้ม สั่งสอบครูคัดลอกผลงานฯ เตรียมจับมือ จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ 18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 				เร รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร

โดย totsapon เมื่อ 20 ก.ค. 2557 เวลา 16:42 น.

977 0    
แผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับ ม.3 เรื แผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับ ม.3 เรื

โดย thongbal เมื่อ 20 ก.ค. 2557 เวลา 12:19 น.

1,219 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเล่นชุดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสา ผลการจัดกิจกรรมการเล่นชุดของเล่นจากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสา

โดย เมื่อ 20 ก.ค. 2557 เวลา 09:43 น.

1,050 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยสุโ ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยสุโ

โดย เมื่อ 20 ก.ค. 2557 เวลา 00:13 น.

784 0    
รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน 			โ รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียน โ

โดย surasak01 เมื่อ 19 ก.ค. 2557 เวลา 22:47 น.

1,557 0    
อกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธศาสน์คู่ชาติไทย อกสารประกอบการเรียน ชุด พุทธศาสน์คู่ชาติไทย

โดย kruChanatip เมื่อ 18 ก.ค. 2557 เวลา 14:00 น.

767 0    
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยสุโ ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสมัยสุโ

โดย Autwan เมื่อ 17 ก.ค. 2557 เวลา 19:07 น.

905 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนคำอักษรควบและอักษรนำ 			กลุ่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำอักษรควบและอักษรนำ กลุ่

โดย เมื่อ 16 ก.ค. 2557 เวลา 11:22 น.

1,010 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจา

โดย bigcom64 เมื่อ 16 ก.ค. 2557 เวลา 10:05 น.

1,064 0    
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระกา การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระกา

โดย alicha เมื่อ 15 ก.ค. 2557 เวลา 17:39 น.

983 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัว

โดย cpsampim เมื่อ 14 ก.ค. 2557 เวลา 19:51 น.

984 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต การพัฒนาชุดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิต

โดย siwattra441 เมื่อ 14 ก.ค. 2557 เวลา 14:37 น.

998 0    
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิต ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิต

โดย pobjan เมื่อ 14 ก.ค. 2557 เวลา 07:48 น.

895 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง น้ำดื่มเพื่อสุขภาพจา

โดย bigcom64 เมื่อ 13 ก.ค. 2557 เวลา 23:42 น.

938 0    
รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรีย รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรีย

โดย bigcom64 เมื่อ 13 ก.ค. 2557 เวลา 22:42 น.

978 0    
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

โดย noppanat เมื่อ 13 ก.ค. 2557 เวลา 21:47 น.

1,235 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาร รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาร

โดย nitpao เมื่อ 13 ก.ค. 2557 เวลา 16:19 น.

819 0    
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเส การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำในมาตราภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเส

โดย phucharapun เมื่อ 11 ก.ค. 2557 เวลา 11:03 น.

970 0 phucharapun 13 ก.ค. 2557 เวลา 10:01 น.
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดร่างกายน่ารู้สู่เพศศึกษา กลุ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดร่างกายน่ารู้สู่เพศศึกษา กลุ

โดย issara เมื่อ 12 ก.ค. 2557 เวลา 18:32 น.

890 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้แ

โดย Atcharawan เมื่อ 12 ก.ค. 2557 เวลา 16:57 น.

856 0    
^