LASTEST NEWS

27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท 26 มิ.ย. 2565โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ ที่ฟักฟรี! 26 มิ.ย. 2565ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2)

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโ

โดย freshyae เมื่อ 08 มิ.ย. 2557 เวลา 11:57 น.

862 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

โดย opichat เมื่อ 06 มิ.ย. 2557 เวลา 13:32 น.

709 0    
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราของนักเรียนช การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราของนักเรียนช

โดย wandeepatcha เมื่อ 06 มิ.ย. 2557 เวลา 11:08 น.

769 0    
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราของนักเรียนช การใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน เขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราของนักเรียนช

โดย wandeepatcha เมื่อ 04 มิ.ย. 2557 เวลา 21:44 น.

713 0 wandeepatcha 06 มิ.ย. 2557 เวลา 10:36 น.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

โดย cyberseed เมื่อ 04 มิ.ย. 2557 เวลา 10:33 น.

1,420 0    
ผลการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ประกอบสื่อ 			  ผลการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเชิงสร้างสรรค์ประกอบสื่อ

โดย vipapron เมื่อ 03 มิ.ย. 2557 เวลา 23:45 น.

1,126 0    
การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย laddapun เมื่อ 03 มิ.ย. 2557 เวลา 15:46 น.

917 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้ว รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้ว

โดย kruJarun เมื่อ 02 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34 น.

780 0    
ชุดกิจกรรมสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเ ชุดกิจกรรมสาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเ

โดย jeedjads เมื่อ 01 มิ.ย. 2557 เวลา 19:14 น.

757 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หล รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หล

โดย kroojew เมื่อ 01 มิ.ย. 2557 เวลา 07:01 น.

1,270 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft

โดย krisssai เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 23:16 น.

881 0    
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา

โดย dararat21 เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 20:16 น.

882 0    
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง   การบวกและการลบ 	รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ

โดย nowrahongsiri เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 11:32 น.

827 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก

โดย krupom1980 เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:38 น.

720 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก รายงานการพัฒนาชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังก

โดย krupom1980 เมื่อ 31 พ.ค. 2557 เวลา 10:33 น.

786 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอ

โดย kodchy14 เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 21:53 น.

892 0    
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สร้าง E-Book ด้วย Des รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สร้าง E-Book ด้วย Des

โดย 122522 เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 16:59 น.

786 0    
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรีย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรีย

โดย เมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 12:12 น.

754 0    
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของน รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของน

โดย CHUSAI เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 17:56 น.

807 0    
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล  		สำนักงาน รูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุ่งเทินโมเดล สำนักงาน

โดย mongkol เมื่อ 28 พ.ค. 2557 เวลา 11:28 น.

790 0    
^