LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2565โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 28 พ.ค. 2565สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 14-20 มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปวช. เงินเดือน 11,280 บาท 28 พ.ค. 2565สวพ.7 รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี เงินเดือน 10,430 บาท - 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท 28 พ.ค. 2565โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10มิ.ย.2565 28 พ.ค. 2565รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ไม่อึดอัดแล้ว ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! 28 พ.ค. 2565โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 28 พ.ค. 2565สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 27 พ.ค. 2565กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท สมัคร 25 พ.ค.-15 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บท การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บท

โดย Piyaporn เมื่อ 10 เม.ย. 2557 เวลา 16:55 น.

849 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่

โดย ratt050423 เมื่อ 10 เม.ย. 2557 เวลา 13:25 น.

763 0    
รายงานผลการจัดกิจกรรมการใช้เกม “สนุกคิดกับคณิตแบบ  TGT”  เพื่อพั รายงานผลการจัดกิจกรรมการใช้เกม “สนุกคิดกับคณิตแบบ TGT” เพื่อพั

โดย kkcoolly เมื่อ 10 เม.ย. 2557 เวลา 12:35 น.

920 0    
รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา

โดย yasumin เมื่อ 10 เม.ย. 2557 เวลา 00:09 น.

742 0    
บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ  บทคัดย่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ

โดย Theeraporn เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 16:26 น.

771 0    
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดก บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดก

โดย bom200426 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 15:33 น.

892 0    
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์    สำหรับเด การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด

โดย rapipan9909 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:57 น.

890 0    
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้

โดย krusuphalak เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:21 น.

1,073 0    
ชื่อเรื่อง		การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส

โดย liwan2517 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:14 น.

1,218 0    
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเค การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเค

โดย sutasineedee เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 12:00 น.

732 0    
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาต รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาต

โดย amm555 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 11:26 น.

806 0    
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา

โดย aleepiwdee เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 09:31 น.

1,011 0    
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  กลุ่มส การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มส

โดย packpaint305 เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 08:09 น.

1,526 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดย bumrungsak เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 01:42 น.

1,375 0    
 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์

โดย kritBoon เมื่อ 09 เม.ย. 2557 เวลา 00:55 น.

938 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่

โดย ratt050423 เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 17:30 น.

866 0    
การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่ การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้หนังสือส่

โดย ratt050423 เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 17:24 น.

727 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่

โดย billboss เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 11:01 น.

992 0    
รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและ ก รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพูดและ ก

โดย prompanpatcharin เมื่อ 08 เม.ย. 2557 เวลา 08:34 น.

809 0    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิ

โดย apiradee เมื่อ 07 เม.ย. 2557 เวลา 14:01 น.

880 0    
^