LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วม การใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วม

โดย wichan เมื่อ 19 พ.ค. 2557 เวลา 23:52 น.

749 0    
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล  โร รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่มาตรฐานสากล โร

โดย aoyaing2517 เมื่อ 19 พ.ค. 2557 เวลา 17:34 น.

753 0    
รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ส รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ส

โดย tassanaohm เมื่อ 19 พ.ค. 2557 เวลา 15:24 น.

778 0    
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โดย vuttikrai เมื่อ 17 พ.ค. 2557 เวลา 16:53 น.

923 0    
การเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านมีวินัย ตามรูปแบ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านมีวินัย ตามรูปแบ

โดย vuttikrai เมื่อ 17 พ.ค. 2557 เวลา 16:44 น.

826 0    
เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย  สาขาชีววิทยา เรื่อง ระบบ	ย่อ เผยแพร่ผลงาน นางสาวสุกัลยา ยกน้อย สาขาชีววิทยา เรื่อง ระบบ ย่อ

โดย wittayawat เมื่อ 16 พ.ค. 2557 เวลา 20:07 น.

1,040 0    
การประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ การประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

โดย jiraphairach เมื่อ 16 พ.ค. 2557 เวลา 09:50 น.

798 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill) รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skill)

โดย เมื่อ 15 พ.ค. 2557 เวลา 11:47 น.

2,540 0    
รายงานผลของการใช้คู่มือ 100 กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเขียน รายงานผลของการใช้คู่มือ 100 กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเขียน

โดย เมื่อ 13 พ.ค. 2557 เวลา 09:25 น.

829 0    
ชื่อเรื่อง	:	รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด ทัศนธาตุ

โดย tuansiri เมื่อ 13 พ.ค. 2557 เวลา 03:08 น.

1,050 0    
รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติม รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติม

โดย kroomit เมื่อ 12 พ.ค. 2557 เวลา 20:28 น.

765 0    
รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์

โดย getzxx เมื่อ 12 พ.ค. 2557 เวลา 13:32 น.

21,397 0    
รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง อินเทอร์เน รายงานการสร้างและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อินเทอร์เน

โดย krukanya เมื่อ 12 พ.ค. 2557 เวลา 00:57 น.

834 0    
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ แ รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ แ

โดย siripornasipong เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 20:54 น.

801 0    
รายงานการพัฒนาชุดการนำความร้อนของวัสดุ เรื่องการนำความร้อนของวัส รายงานการพัฒนาชุดการนำความร้อนของวัสดุ เรื่องการนำความร้อนของวัส

โดย nongrat25570511 เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 20:20 น.

783 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย

โดย tawoot เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 17:32 น.

790 0    
ผลงานทางวิชาการ นางนงนุช  สมพงษ์ ผลงานทางวิชาการ นางนงนุช สมพงษ์

โดย krusakon เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 06:28 น.

798 0    
ยงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสั ยงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการส่งเสริมนิสั

โดย thanayee เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 01:04 น.

1,027 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย thanayee เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 00:59 น.

748 0    
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยการจัดการเรียนรู้ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยการจัดการเรียนรู้

โดย Atcharawan เมื่อ 11 พ.ค. 2557 เวลา 00:03 น.

892 0    
^