LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:45 น.

464 0    
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:44 น.

405 0    
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:44 น.

400 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:43 น.

355 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:43 น.

383 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:43 น.

485 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:42 น.

343 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:42 น.

427 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:41 น.

406 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:41 น.

360 0    
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:40 น.

397 0    
แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:40 น.

447 0    
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักโภชนาการ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:39 น.

359 0    
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:39 น.

404 0    
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:32 น.

417 0    
แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:31 น.

386 0    
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:31 น.

371 0    
แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:29 น.

359 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:28 น.

396 0    
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล (สสจ) แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล (สสจ)

โดย thetutor555 เมื่อ 10 เม.ย. 2559 เวลา 19:28 น.

353 0    
^