LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ 11 พ.ค. 2564ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ แจงเหตุผล ทำไมจึงคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับกฤษฎีกา 11 พ.ค. 2564ดาวน์โหลด!!! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 11 พ.ค. 2564กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19พ.ค. - 10มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564โควิดศธ.ยังติดเชื้อไม่หยุด! พบเพิ่มอีก 3 ราย ยอดพุ่ง 30 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งรายชื่อครูรายอำเภอ !!! ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเปิดเทอม   11 พ.ค. 2564มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ 20 พ.ค. - 19 มิ.ย.2564 11 พ.ค. 2564ชัดเจนแล้วว่า..."คนเป็นครู...ต้องเรียนครู" เท่านั้น ติดตามประเด็นนับหน่วยกิตสอบครู ที่นี่ 11 พ.ค. 2564สพฐ.รับหมดงบจริงๆ แจ้งล่วงหน้า7เดือนเลิกจ้างครู 1,964ราย 11 พ.ค. 2564ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:06 น.

459 0    
แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:06 น.

404 0    
แนวข้อสอบ การจัดการท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ การจัดการท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:05 น.

408 0    
แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มบัญชีและงบประมาณ กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มบัญชีและงบประมาณ กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:04 น.

383 0    
แนวข้อสอบ ช่างซ่อมบำรุง กรมการบินพลเรือน แนวข้อสอบ ช่างซ่อมบำรุง กรมการบินพลเรือน

โดย thetutor555 เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 23:04 น.

375 0    
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

โดย ja.thipwimon เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 22:15 น.

394 0    
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์

โดย anochapnn เมื่อ 22 เม.ย. 2559 เวลา 13:54 น.

417 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ   				ส รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ส

โดย Kanjanaa2513 เมื่อ 21 เม.ย. 2559 เวลา 15:54 น.

413 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Adobe Dreamweaver CS4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Adobe Dreamweaver CS4

โดย chanatty.sunshine เมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 18:46 น.

501 0    
หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบแบบฝึกทักษะ ชุด คำอักษรนำ หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบแบบฝึกทักษะ ชุด คำอักษรนำ

โดย tro872214 เมื่อ 20 เม.ย. 2559 เวลา 15:13 น.

532 0    
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมการข้าว แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมการข้าว

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 14:52 น.

409 0    
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมการข้าว แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมการข้าว

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 14:52 น.

411 0    
แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 13:29 น.

406 0    
แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 13:29 น.

478 0    
แนวข้อสอบ สห. สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ สห. สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:36 น.

437 0    
แนวข้อสอบ พลอาสาสารวัตทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ พลอาสาสารวัตทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:36 น.

388 0    
แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:34 น.

362 0    
แนวข้อสอบ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:34 น.

412 0    
แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ พนักงานสูทกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:33 น.

345 0    
แนวข้อสอบ กลุ่มงานผู้ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย แนวข้อสอบ กลุ่มงานผู้ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดย thetutor555 เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 12:33 น.

334 0    
^