LASTEST NEWS

13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 มิ.ย. 2567สพม.ขอนแก่น ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 13 มิ.ย. 2567สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
ชื่องานวิจัย	การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ ชื่องานวิจัย การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ

โดย เมื่อ 04 พ.ค. 2557 เวลา 22:42 น.

1,311 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาร รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาร

โดย เมื่อ 04 พ.ค. 2557 เวลา 16:30 น.

1,110 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดในภาษาไทย

โดย เมื่อ 02 พ.ค. 2557 เวลา 16:38 น.

1,003 0    
รายงานผลการใช้ปริศนาทายคำพื้นฐานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแ รายงานผลการใช้ปริศนาทายคำพื้นฐานประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแ

โดย เมื่อ 02 พ.ค. 2557 เวลา 14:57 น.

976 0    
การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โ การประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 23:23 น.

1,129 0    
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1  เรื่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 เรื่

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 18:30 น.

916 0    
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้รัตนโก ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้รัตนโก

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 15:24 น.

1,181 0    
รายงานการใช้แนวทางการประมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  โดยใช้รูปแบ รายงานการใช้แนวทางการประมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โดยใช้รูปแบ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 13:36 น.

1,185 0    
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  ประกอบ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบ

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 02:25 น.

1,100 0    
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียน

โดย เมื่อ 01 พ.ค. 2557 เวลา 01:16 น.

1,104 0    
รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเกมและการละเล่นพื้นบ้าน รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการเกมและการละเล่นพื้นบ้าน

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 21:48 น.

1,071 0    
รายงานการจัดกิจกรรมการใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการใช รายงานการจัดกิจกรรมการใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะการใช

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 11:41 น.

1,434 0    
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

โดย เมื่อ 30 เม.ย. 2557 เวลา 07:03 น.

999 0    
การพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 การพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 21:58 น.

1,034 0    
รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน รายงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 18:42 น.

1,062 0    
เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3 เผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ ป.3

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 15:43 น.

1,843 0    
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสต การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสต

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 13:56 น.

1,075 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประกอบแผนผังความคิ

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 13:31 น.

987 0    
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  สาระการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 11:46 น.

1,072 0    
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเ รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเ

โดย เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา 07:12 น.

1,032 0    
^